Také v Karlovarském kraji jsou rizikové silniční úseky. Nebezpečí hrozí například u Bochova  i v Karlových Varech

Již desátý rok v řadě vydává Allianz přehled nejrizikovějších úseků na tuzemských silnicích. Upozorňuje na místa s nejvyšší nehodovostí za poslední tři roky a motoristům radí, kterým silnicím je lepší se raději vyhnout. Nezáviděníhodné vítězství letos patří Ústí nad Labem. Karlovarský kraj se letos v celostátní TOP 20 neumístil. Přesto i zde existují nebezpečné lokality.

Foto: Ilustrační – cvičení složek IZS

Aktualizovaná analýza vychází z databáze JDVM (Jednotná dopravní vektorová mapa) s lokalizací všech dopravních nehod v České republice evidovaných Policií ČR. Jsou v ní identifikována místa nejčastějších dopravních nehod s následky na zdraví v letech 2017–2019. Posuzovány byly havárie na dálnicích a silnicích I. třídy.

Podmínkou pro zařazení konkrétního úseku do statistiky Automapy Allianz bylo, že na dané komunikaci se za poslední tři roky přihodily minimálně dvě na sobě nezávislé dopravní nehody se zdravotními následky a současně mezi těmito tragickými místy nebyla vzdálenost větší než 200 metrů.

Pro určení pořadí žebříčku byl důležitý zaprvé počet nehod, při kterých ve vybraném úseku došlo ke smrtelnému nebo těžkému zranění; počet nehod s jakýmkoli jiným zraněním; počet osob, které utrpěly při těchto nehodách smrtelné nebo těžké zranění; závažnost ostatních zranění; a počet ostatních nehod v dané lokalitě. Z celkového množství takto definovaných nehodových míst poté Allianz sestavila celostátní žebříček 20 nejrizikovějších lokalit. Karlovarský kraj se v aktuálním žebříčku neumístil.

Dále bylo ve 13 krajích (tj. všech kromě Hl. města Prahy) identifikováno vždy po pěti nejzávažnějších úsecích. Celkem bylo posuzováno 65 nehodových lokalit, kde došlo k 413 dopravním nehodám s následky na zdraví a 648 nehodám celkem, z toho k 132 nehodám s úmrtím nebo těžkým zraněním.

Nejrizikovější místo ČR je v Ústeckém kraji, následuje Jihomoravský a Liberecký

Vůbec nejrizikovějším místem v Česku byla v letech 2017–2019 Všebořická ulice v Ústí nad Labem. Na 200 metrech mezi křižovatkami s ulicí Dukelských hrdinů a 17. listopadu došlo v místní části Všebořice celkem ke 35 nehodám, z nichž ze 17 si účastníci odnesli zdravotní následky. Dva lidé se zde těžce zranili a 19 se zranilo lehce.

Druhým nejrizikovějším místem ČR se stala křižovatka v severovýchodním cípu Hodonína – tam, kde se silnice I/55 potkává s ulicí Měšťanskou. Celkem se zde za poslední tři roky odehrálo 18 nehod, z nich 17 se zdravotními následky. K 16 nehodám došlo kvůli nedání přednosti v jízdě. Tři lidé zde zemřeli, dva si odnesli těžká zranění, a 29 osob lehká.

Třetí místo v zemi obsadila křižovatka na silnici I/9 v Jestřebí na Českolipsku. Za sledované období zde došlo k celkem 20 nehodám, z toho k 15 s následky na zdraví. Tři lidé se zde těžce zranili a 29 lidí se zranilo lehce. K 17 nehodám došlo v důsledku nepřiměřené rychlosti.

Nebezpečí hrozí také v Bochově a Karlových Varech

V žebříčku 20 nejrizikovějších lokalit v Česku figurují některé regiony vícekrát. Nejhůře dopadly kraje Jihomoravský, Liberecký a Ústecký, které jsou za období 2017–2019 zastoupeny každý hned čtyřikrát. Oproti tomu se pět krajů tentokrát v TOP 20 vůbec neumístilo – jde o Karlovarský, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Vysočinu. Automapa Allianz přesto upozorňuje i na nejnebezpečnější úseky těchto regionů.

Nejrizikovějším místem Karlovarského kraje se během let 2017–2019 stal 200metrový úsek v katastru obce Bochov, asi 15 kilometrů jihovýchodně od Karlových Varů cestou po silnici I/6. V daném období zde došlo k devíti nehodám se dvěma úmrtími a čtyřmi těžkými zraněními. Deset lidí se zranilo lehce.

Druhým kritickým místem v regionu se stala zatáčka na silnici I/6 přímo v Karlových Varech. Poblíž Ostrovského mostu došlo ve sledovaném období k 16 nehodám s jedním těžkým zraněním. Všechny byly klasifikovány jako srážka s pevnou překážkou. Stejně tak na třetím nejnebezpečnějším místě v kraji – všech 15 nehod na silnici I/6 v katastru obce Březová bylo srážkou s pevnou překážkou. Jeden člověk se v této zatáčce u Sokolova těžce zranil.

Čtvrtou příčku v regionu obsadil úsek silnice I/64 v katastru obce Poustka poblíž Františkových Lázní.  Severovýchodně od obce došlo nedaleko křižovatky k pěti nehodám se třemi těžkými zraněními. Jako páté nejhorší místo regionu vyhodnotila Automapa Allianz zatáčku na silnici I/6 v katastru obce Nové Sedlo (místní část Loučky) poblíž hradu Loket. Ve sledovaném období zde došlo k 8 nehodám s jedním těžkým zraněním.

Nejkritičtější místa na silnicích v ČR v letech 2017–2019

Pořadí Silnice Kraj Okres Nehody se zraněním Zraněné osoby Katastr
SZ TZ LZ
01 I/30 Ústecký UO 17 0 2 19 Všebořice
02 I/55 Jihomoravský SU 17 3 2 29 Hodonín
03 I/9, I/38 Liberecký ME 15 0 3 29 Jestřebí
04 I/3 Středočeský OP 12 1 1 17 Benešov
05 I/30 Ústecký MB 11 3 1 17 Chlumec
06 I/54 Jihomoravský LB 11 0 2 15 Kobeřice
07 I/30 Ústecký BV 10 0 2 29 Ústí nad Labem
08 I/13 Ústecký TP 10 2 0 17 Ludvíkovice
09 I/23 Jihomoravský ZN 10 0 3 18 Ostrovačice
10 I/4, I/19 Jihočeský UO 10 0 3 15 Lety
11 I/20 Plzeňský ME 10 0 1 12 Nezbavětice 
12 I/2 Středočeský BN 9 0 3 19 Poďousy
13 I/55 Zlínský TP 9 0 2 9 Uherské Hradiště
14 I/34 Pardubický PI 9 0 2 9 Vítanov
15 I/52 Jihomoravský JN 9 0 2 24 Mikulov
16 I/65 Liberecký MB 8 0 2 19 Rádlo
17 I/13 Liberecký NA 8 0 1 8 Bílý Kostel nad Nisou
18 I/39 Jihočeský KA 8 0 2 10 Rájov
19 I/2 Pardubický ZL 8 1 2 10 Svítkov
20 I/13 Liberecký PI 7 0 3 17 Rynoltice 

Zkratky: SZ = smrtelná zranění; TZ = těžká zranění; LZ = lehká zranění

Častá chyba? Nedání přednosti v jízdě

„Hlavní příčinou dopravních nehod s vážnými osobními následky bylo dle evidence Policie ČR nedání přednosti v jízdě. Druhou nejvíce se vyskytující příčinou je nepřiměřená rychlost jízdy,“ uvedl dopravní odborník Jaroslav Heinrich z HBH projektu, brněnské projekční kanceláře pro dopravní a inženýrské stavby, která se na vzniku Automapy Allianz podílí.

Hlavní příčiny vzniku všech 648 nehod v 65 rizikových lokalitách
nedání přednosti v jízdě 257
nepřiměřená rychlost jízdy 181
nesprávný způsob jízdy 169
nezaviněná řidičem 31
nesprávné předjíždění 7
technická závada vozidla 3