Od pondělí platí na Chebsku mimořádné opatření

Krajská hygienická stanice v Karlových Varech vydala mimořádné nařízení za účelem zamezení dalšího šíření infekčního onemocnění COVID-19 toto nařízení. Opatření začne platit na Chebsku od pondělí 21. září. * Nařízení zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob,
konaných ve venkovních prostorech.

 

Bohužel čísla nakažených stoupají v rámci celé republiky raketovým tempem. Veškeré kroky nyní budou činěny se snahou zbrzdit šíření.

Roušky jsou od pondělí 21. 9. i na venkovních hromadných akcích nad 100 osob

·         Rouška musí zakrývat ústa i nos. 

·         ruce – pravidelní mytí rukou a dezinfekce

·         rozestup – snažte se udržovat stanovené odstupy

·       pokud pociťujete příznaky respiračního onemocnění – zůstaňte doma, pokud nepotřebujete lékařskou péči

·         snažte se vyhýbat davům a špatně větraným místům

·         plaťte bezkontaktně

Z 984 dosud hlášených analyzovaných případů onemocnění COVID-19 na území Karlovarského kraje (k 17.09.2020) bylo celkem 575 případů, tj, 58,43 %, zachyceno v rámci okresu Cheb. Nemocnost v Karlovarském kraji činí 333,68 případů/100 000 obyvatel a v okrese Cheb 628,14/100 000 obyvatel. U celkem 124 případů onemocnění COVID-19 v Karlovarském kraji byla nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, z toho v okrese Cheb v 61 případech, tj. v 49,19 %. Nákaza se nevyhnula ani zdravotnickým pracovníkům, kdy bylo pozitivně testováno v okrese Cheb 75 (tj. 38,66 %) zdravotnických pracovníků ze 194 pozitivně testovaných v Karlovarském kraji. V souvislosti s nákazou v Karlovarském kraji zemřelo 41 pacientů, z nichž 38 (tj. 92,68 %) v okrese Cheb. V zařízeních sociálních služeb bylo pozitivně testováno v Karlovarském kraji 14 osob, z toho 8 v okrese Cheb, tj. 57,14 %.

V souvislosti s pobytem občanů České republiky v ubytovacích/lázeňských zařízeních v okrese Cheb je celkem evidováno 269 pozitivních osob.

Aktuálně byly zachyceny případy COVID-19 i ve 22 školách v Karlovarském kraji, z toho v 10 v okrese Cheb. V posledních týdnech je zaznamenáván významný nárůst počtu případů COVID-19 v Karlovarském kraji, kdy k 03.09.2020 bylo během týdne nahlášeno 50 případů (z toho 26 v okrese Cheb), k 10.09.2020 bylo během týdne nahlášeno 117 případů (z toho 68 v okrese Cheb) a k 17.09.2020 bylo během týdne nahlášeno 273 případů (z toho 142 v okrese Cheb).

* Tento zákaz se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

c) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

d) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,

e) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Zdroj zde