Na chebském Městském úřadu se objevil covid – 19

V souvislosti s opětovným výskytem onemocnění covid-19 na Městském úřadě Cheb byla přijata opatření k omezení jeho možného dalšího šíření.

Styk s veřejností probíhá v rámci možností telefonicky, elektronickou komunikací či písemně. Písemná podání se předávají přednostně prostřednictvím České pošty, případně doručením do poštovní schránky Městského úřadu Cheb, která je umístěna u vchodu do areálu úřadu ve Školní ulici. Pokud občan trvá na osobním jednání, bude mu vyhověno za podmínky dodržování zvýšených hygienických opatření.

V budovách úřadu je povinné nosit ochranu dýchacích cest – roušku, respirátor, šátek atd. Je třeba rovněž dodržovat rozestupy minimálně dva metry a používat dezinfekci rukou. V souvislosti s tím jsou v budovách úřadu rozmístěny dávkovače.

Zdroj: fb stránky města Cheb