Praha zvítězila ve výzkumu Místo pro život. V Karlovarském kraji se lidé mohou cítit bezpečně

V Praze se žije dobře hlavně díky skvělé úrovni služeb. Zdravotnictví, vzdělávání, rozvoj infrastruktury, volnočasové aktivity i pracovní trh vykazují při celorepublikovém srovnání vynikající hodnoty. Druhým nejpřívětivějším regionem je Královéhradecký kraj, bronzovou příčku obsadil Jihočeský kraj. Takové jsou letošní výsledky srovnávacího výzkumu Místo pro život, v němž analytická agentura Datank vyhodnocuje data získaná z nezávislých zdrojů a údaje z průzkumu prováděného mezi 1 250 obyvateli všech regionů.

Ilustrační foto: R. Gervink

Na Karlovarsku se lidé mohou cítit na silnicích bezpečně

V Karlovarském kraji je hned za jižními Čechami v rámci celé České republiky vůbec nejbezpečněji. Počet policistů v přepočtu na obyvatele je tu jeden z nejvyšších, objasněnost trestných činů nadprůměrná. Počet nehod na silnicích i úmrtí na nich je v přepočtu velmi nízký. Pokud jde o vzdělávání, mají zdejší děti zájem o návštěvu základních uměleckých škol, úspěšnost studentů u státních maturitních zkoušek je lehce nadprůměrná. V oblasti volnočasových aktivit dominuje Karlovarsko v ubytovacích kapacitách a také v možnostech rekreace na koupalištích a u bazénů. O poznání horší je to se zdravotnictvím. Počet lůžek v nemocnicích je celorepublikově nejnižší, nedostává se také zubařů. Naděje na dožití se vysokého věku je v regionu relativně nízká. Místní obyvatele určitě nepotěší ani nízké průměrné mzdy a vůbec nejvyšší podíl nezaměstnaných lidí do 24 let. Subjektivně si lidé žijící v Karlovarském kraji nejvíce pochvalují vzdělávání a péči o děti v místě bydliště a rovněž oblast ekologie a životního prostředí. Vůbec spokojeni naproti tomu nejsou s pracovními podmínkami a rozvojem infrastruktury, o mnoho lépe se nevyjadřují ani k místnímu zdravotnictví nebo stavu občanské společnosti a mezilidské tolerance v místě bydliště.

V Praze se žije pohodlně, ale bezpečno tu není

Data vyhodnocovaná v rámci výzkumu jasně ukazují, že se Hlavní město Praha umísťuje na předních místech ve většině sledovaných oblastí. Na úplné špici je v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, má nejvyšší počet lékařů, zubařů i kapacitu v nemocnicích na počet obyvatel, nejnižší průměrnou nemocnost, obyvatelé se zde dožívají nejvyššího věku. Lákadlem hlavního města je také pracovní trh, zejména nejvyšší průměrné mzdy v rámci celé České republiky. Nikoho asi nepřekvapí, že se Praha může pochlubit také nejrozvinutější infrastrukturou, rychlým, i když stále ne dostačujícím rozvojem bytové výstavby, ale i vysokým počtem kulturních institucí a pořádaných kulturních akcí. Na samém chvostu je ovšem Praha v oblasti životního prostředí a bezpečnosti. Pokud jde o ekologii, může za to například velmi vysoká produkce podnikového odpadu, odpadních vod, i nízký podíl zeleně. I přes nadprůměrný počet policistů zůstává v metropoli nejvyšší kriminalita, nejnižší objasněnost trestných činů a ani na silnicích není úplně bezpečno. I přes celkově nejlepší podmínky a celorepublikové prvenství z výzkumu také vyplývá, že Pražané výhody života v metropoli ne zcela doceňují. Jejich celková subjektivní spokojenost je při srovnání všech regionů pouze lehce nadprůměrná. Podílí se na tom především právě velmi nízká spokojenost s bezpečností, ale také stav občanské společnosti a tolerance v místě bydliště. Naopak velká spokojenost panuje se zdravotnictvím a infrastrukturou.

 

VÝSLEDNÉ POŘADÍ KRAJŮ ZA ROK 2020

1.

Hlavní město Praha

2.

Královéhradecký kraj

3.

Jihočeský kraj

4.

Plzeňský kraj

5.

Zlínský kraj

6.

Pardubický kraj

7.

Jihomoravský kraj

8.

Liberecký kraj

9.

Středočeský kraj

10.

Kraj Vysočina

11.

Olomoucký kraj

12.

Karlovarský kraj

13.

Moravskoslezský kraj

14.

Ústecký kraj

Srovnávací výzkum Místo pro život už desátým rokem mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život veřejnosti nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.