Systém ETCS získá také trať z Plzně do Chebu

Celoevropský zabezpečovací systém ETCS bude zajišťovat bezpečný provoz také na rameni 3. tranzitního železničního koridoru z Prahy na západ Čech. Správa železnic dnes slavnostně zahájila jeho instalaci v úseku z Plzně do Chebu, který je také částí transevropské jádrové dopravní sítě. Součástí stavby je rovněž vybudování nového zabezpečovacího zařízení ve stanici Cheb. Investiční akce vychází z Evropského prováděcího plánu a Národního implementačního plánu ERTMS/ETCS. První stavební práce byly zahájeny již v závěru minulého roku, hotovo bude v srpnu 2022.

Foto: Ilustrační

Jako první začala v loňském roce výstavba radioblokové centrály (RBC) pro úsek mezi Plzní a Chebem. Balízy budou nainstalovány v kolejích jednotlivých železničních stanic a ve všech mezistaničních úsecích v lednu a únoru příštího roku, předtím se provedou úpravy stávajících staničních i traťových zabezpečovacích zařízení, která budou zajišťovat přenos dat o volnosti úseků, stavu jízdních cest, přejezdů a dalších informací do radioblokové centrály.

Ve 2. etapě dojde v Chebu k náhradě stávajícího reléového zabezpečovacího zařízení za elektronické 3. kategorie s ovládáním z jednotného obslužného pracoviště s možností obsluhy z Centrálního dispečerského pracoviště v Praze. Potřebné kolejové úpravy a dílčí rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení již probíhají v rámci probíhající modernizace celého nádraží.

Práce ve stanici Cheb budou dále zahrnovat úpravy sdělovacího zařízení, rozhlasu pro cestující a informačního a kamerového systému. Ve výpravní budově jsou naplánovány stavební úpravy pro umístění nové stavědlové ústředny, místnosti pro sdělovací zařízení a zajištění prostor pro jejich obsluhu a také nové uspořádání dispečerských pracovišť.

Systém ETCS je standardizované evropské vlakové zabezpečovací zařízení, které zajišťuje plynulý provoz v mezinárodním železničním provozu mezi odlišnými systémy národních železnic. Jeho instalace současně zvyšuje bezpečnost vlakové dopravy. Aktuálně je tímto systémem pokryto 255 kilometrů tratí ve správě Správy železnic. Dalších 206 kilometrů mezi Břeclaví a Petrovicemi u Karviné již postoupilo do zkušebního provozu, letos přibudou úseky Přerov – Česká Třebová a Český Brod – Praha-Běchovice – Praha-Uhříněves.

Zhotovitelem stavby s názvem ETCS Plzeň (mimo) – Cheb je společnost AŽD Praha. Tato akce je z hlediska EU součástí projektu ETCS Beroun – Plzeň – Cheb, který je EU spolufinancován v rámci programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF) částkou 27 147 770 EUR. Předpokládaná celková výše nákladů projektu ETCS Plzeň (mimo) – Cheb dosahuje 1 013 534 696 Kč bez DPH, s příspěvkem EU ve výši 22 498 579 EUR, tedy 584 834 402 Kč. Financování z národních zdrojů zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.