Vstup do budov ČSSZ je možný pouze za použití ochranných prostředků dýchacích cest

V souvislosti s rozvolněním plošných opatření dochází k nárůstu počtu nakažených v rámci nově vzniklých lokálních ohnisek napříč regiony ČR. Proto je třeba s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců a klientů přijmout odpovídající opatření, která mají sloužit k minimalizaci rizika nákazy.

Nad rámec opatření přijímaných jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi nebo orgány krizového řízení pro jednotlivé kraje/okresy, platí s účinností od 28. 7. 2020 v ČSSZ, OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno tato preventivní protiepidemická opatření:

  • -veřejnost je povinna při vstupu do budov ČSSZ, OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno za účelem návštěv a jednání nosit v budovách ČSSZ, OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve společných prostorách).
  • -veřejnost je povinna si při vstupu do budov ČSSZ, OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno dezinfikovat ruce, dezinfekční prostředky jsou u vstupu připraveny.

Současně je třeba nadále sledovat opatření přijímaná jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi či orgány krizového řízení a v případě, že pro některý region/oblast platí přísnější opatření, je nezbytné je striktně dodržovat.

Vyzýváme klienty, aby komunikovali primárně elektronicky, telefonicky, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Všechny požadavky s výjimkou sepsání žádosti o důchod lze vyřešit bez osobní přítomnosti.

Zdroj: MPSV