Ve Třech Sekerách chystají Zahradní slavnost

V obci Tři Sekery chystají Zahradní slavnost. První srpnový den si návštěvníci prohlédnou výstavu žákovských prací, ti nejmenší zhlédnou pohádku a nebude chybět ani hudební vystoupení. U příležitosti akce bude také otevřeno minimuzeum Bouda.

Foto: Archiv obce Tři Sekery

Program:

14:00 – Otevření výstavy kreseb žáků místní školy – katolický kostel

15:00 – Pohádka pro děti – u minimuzea

16:00 – Poděkování za pomoc při pandemii – katolický kostel

17:00 – Hudební vystoupení Kabát revival

19:00 – Hlavní program – Petr Kutheil a Anička Slováčková