Detektivové odhalili podvody za 237 milionů

V prvním pololetí letošního roku odhalili detektivové Generali České pojišťovny pojistné podvody za bezmála 237 milionů korun. Karlovarský kraj se v objemu odhalených pojistných podvodů umístil na třináctém místě, když zde byly v prvním pololetí odhaleny podvody jen za 1,6 milionů korun. Nejvyšší objem pojistných podvodů zaznamenal Jihočeský kraj, když zde byly v prvním pololetí odhaleny podvody za 60 milionů korun. Na druhém místě se umístila Praha (podvody za bezmála 54 milionů korun), třetí příčku obsadil Plzeňský kraj, kde odhalené pojistné podvody dosáhly částky téměř 31 milionů korun.

V celé republice nejvyšších finančních objemů dosahují pojistné podvody v oblasti majetkového a odpovědnostního pojištění podnikatelů. Za první pololetí se v tomto segmentu jednalo o částku téměř 160 milion korun, tedy skoro o polovinu všech odhalených pojistných podvodů. V pojištění motorových vozidel byly odhaleny podvody za více než 54 milionů korun, přičemž nejvyšších částek dosahují pokusy o pojistný podvod v oblasti škod na zdraví z povinného ručení.

 Podvodníci se také zaměřují na oblast životního a úrazového pojištění. V úrazovém pojištění se v praxi nejčastěji setkáváme s případy, kdy se lidé snaží co nejvíce prodloužit dobu svého léčení, a tím neoprávněně získat od pojišťovny vyšší pojistné plnění. Už takové jednání je však pokusem o pojistný podvod. Ve snaze neoprávněně získat pojistné plnění lidé rovněž falšují lékařské zprávy.

K pokusům o pojistný podvod jsou „náchylnější“ lidé s finančními problémy, ať se již jedná například o nepříliš úspěšné podnikatele, hazardní hráče nebo o osoby závislé na nejrůznějších návykových látkách. V oblasti pokusů o pojistný podvod se ale ocitá i řada jinak bezúhonných občanů tím, že se pokouší záměrně navýšit škodu u skutečně vzniklé pojistné události. Zarážející je, že lidé takové jednání nepovažují za špatné a neuvědomují si, že se tím dopouští trestného činu – pokusu o pojistný podvod.

Objem odhalených pojistných podvodů v jednotlivých krajích – Celkem celá ČR: 236,6 milionů korun

 1. Jihočeský kraj: 60,1 milionů korun
 2. Praha: 53,9 milionů korun
 3. Plzeňský kraj: 30,7 milionů korun
 4. Středočeský kraj: 19,6 milionů korun
 5. Moravskoslezský kraj: 19,5 milionů korun
 6. Pardubický kraj: 11,5 milionů korun
 7. Olomoucký kraj: 9,1 milionů korun
 8. Liberecký kraj: 8,5 milionů korun
 9. Jihomoravský kraj: 7,1 milionů korun
 10. Ústecký kraj: 7 milionů korun
 11. Královéhradecký kraj: 4,6 milionů korun
 12. Zlínský kraj: 2,7 milionů korun
 13. Karlovarský kraj: 1,6 milionů korun
 14. Vysočina: 0,7 milionů korun
 15.