V rámci Noci kostelů se otevře františkolázeňský chrám svaté Olgy

V rámci Noci kostelů bude pro návštěvníky akce otevřen také františkolázeňský pravoslavný chrám svaté Olgy. Možné bude zažít večerní bohoslužbu, dvě komentované prohlídky, napsat jména na přímluvné modlitby za zdraví i za pokoj zesnulých rodinných příslušníků, včetně možnosti pohovořit si s knězem. Chrám sv. Olgy byl postaven roku 1889 pro lázeňské hosty z tradičně pravoslavných zemí. Jedná se o nejstarší pravoslavný svatostánek v České republice. Program začne v 17:30 a potrvá do 21:30 hodin.

Františkovy Lázně, Chrám svaté kněžny Olgy

Program Noci kostelů 12. června 2020

17:30     –              21:15     Během celého večera bude možno prohlédnout si chrám

Návštěvníci mohou duchovnímu pokládat své dotazy, zapálit svíčku za zdraví, za zesnulé, nabrat a odnést si domů svěcenou vodu, na vzpomínkový list mohou napsat křestní jména svých blízkých, za které budou v chrámu proneseny přímluvné modlitby.

18:00     –              18:20       Večerní bohoslužba se zpěvy duchovních písní

Zpívá chrámový komorní sbor chrámu svaté Olgy.

19:00     –              19:45     Komentovaná prohlídka chrámu

Otec Metoděj představí jednotlivé části chrámu, včetně nejdůležitějších bohoslužebných předmětů, seznámí návštěvníky s historií chrámu a bude zodpovídat individuální dotazy návštěvníků.

20:00     –              20:45          Komentovaná prohlídka chrámu

Otec Metoděj představí jednotlivé části chrámu, včetně nejdůležitějších bohoslužebných předmětů, seznámí návštěvníky s historií chrámu a bude zodpovídat individuální dotazy návštěvníků.

21:00     –              21:15       Závěrečná modlitba s přímluvami za zdraví a pokoj návštěvníků i jejich blízkých

Otec Metoděj se pomodlí krátké modlitby (tzv. moleben) za zdraví, i za pokoj zesnulých, během kterých vzpomene všechna křestní jména, která návštěvníci Noci kostelů zapsali na vzpomínkové kartičky.