Chodov rozšířil počet míst ke svatbám. Obřad je možné mít i na farní zahradě

V pořadí třetí oficiální místo, kde si mohou snoubenci říci své „ano“, nabízí Chodov. Po obřadní síni a přilehlé zahradě to je nově i farní zahrada v těsné blízkosti dominanty města kostela svatého Vavřince.

Foto: Pexels

„Je to velmi příjemné místo i pro civilní obřady. Oddávat lze také jinde, musí se ale jednat o důstojné prostředí,“ uvedl starosta Patrik Pizinger a připomněl, že obřady mimo tradiční síň se už konaly například v areálu ochránců přírody či soukromých zahradách.

V současné době má Chodov tři oddávající – starostu Patrika Pizingera, místostarostu Luďka Soukupa a pověřenou zastupitelku města Zuzanu Cerovskou.

Radnice uvítá, když se do příprav obřadu zapojí sami budoucí manželé či svatební koordinátoři. Po domluvě je tak možné prohlédnout si místo obřadu, vybrat hudbu a oddávajícího či zakomponovat do svatebního projevu například poděkování konkrétním lidem či novomanželský slib.

„Je ale důležité přijít včas, abychom stihli vše domluvit a připravit,“ upozornil starosta.

Chodovská matrika v loňském roce zaevidovala celkem 45 sňatků. K letošnímu poslednímu říjnu je obřadů zatím 36. Pod chodovský matriční obvod kromě Chodova patří také Tatrovice, Vintířov, a Vřesová.

Termíny obřadů pro první pololetí roku 2020:

leden       18. 1.

únor          8. 2.

březen      7. 3.

duben       4. 4.

květen    16. 5.

červen    20. 6.

 Martin Polák