Opravy komunikací v Aši a okolí startují, nyní se vybírají zhotovitelé

Obce Mokřiny a Doubrava a v Aši ulice U Sadu, Slovanská a Sibiřská. To je seznam míst, kde se mají v tomto roce v rámci tzv. středních oprav opravit vozovky či chodníky.

Foto: Ilustrační

Oprava chodníku v Mokřinách, kde vymění povrch a obrubníky, je připravována pro úsek od křižovatky ulic Komenského a Příční po bývalou školu (700 m). Stejnou opravou projde také chodník v Sibiřské, a to od od křižovatky s ul. Studentská po hranice katastru s obcí Krásná (326 m). V ulici U Sadu se opraví povrch vozovky a vyrovnají obrubníky, a to po celé její délce, tj. od křižovatky s Hlavní až po ulici Na Vrchu. Ve Slovanské ulici se připravuje kromě opravy vozovky také přeložení chodníků, také v celé její délce.

Z našich obcí se mělo letos dostat ještě na Doubravu a Kopaniny, kde se k opravě připravuje několika úseků, a Horní Paseky. Na lepší cesty se mohou těšit jen Doubravští. Kopanin se opravy zatím týkat nebudou, protože zde ČEZ připravuje rekonstrukci distribuční sítě. Zatím se neuskuteční ani plánovaná oprava parkoviště v Horních Pasekách, kde jsme ve fázi přípravy projektová dokumentace.

Metoda středních oprav spočívá ve výměně povrchu vozovky, vyrovnání a výměně obrubníků a výměně povrchu chodníku. Pro tento způsob oprav jsou vhodné jen některé komunikace, jinde je nutné provést celkovou opravu dle projektové dokumentace, tedy i s výměnou konstrukčních vrstev a inženýrských sítí.

Zatímco dosud střední opravy připravovala městská společnost Ašské služby, od letošního roku je příprava a realizace oprav v režii pracovníků odboru správy majetku a investic.

Plán středních oprav na rok 2019 schválila Rada města Aše na schůzi konané dne 5. 12. 2018.

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši