Československý červený kříž slaví 100 let

Na začátku letošního února uplynulo 100 let od založení Československého červeného kříže, který byl předchůdcem současného Českého červeného kříže. 6.února roku 1919 vyslovil souhlas se založením národní společnosti Červeného kříže prezident Tomáš Garrigue Masaryk a do funkce jmenoval předsedkyni Alici Masarykovou. Málokdo však ví, že Červený kříž se do historie na našem území zapisuje již od roku 1868, ovšem teprve až vznik Československé republiky, jakožto suverénního státu umožnil vznik samostatné národní společnosti.

Samotná národní společnost byla po svém vzniku ve společnosti považována za jeden z atributů československé státnosti. Veřejností byla velmi ceněna, neboť nabízela a realizovala široký program se sociálním a zdravotním zaměřením.

Foto: Okresní kolo Soutěže mladých zdravotníků pořádané oblastním spolkem Českého červeného kříže Cheb“

Po rozdělení Československa v roce 1993 vzniká Český červený kříž. Současná národní společnost navazuje na tradice národní společnosti předchozí a usiluje i nadále o aktivity a jejich další rozvoj v oblastech sociálních, zdravotnických a humanitárních ve prospěch obyvatelstva. Ze statistiky vyplývá, že pomoc, kterou poskytujeme, ročně přijímají sta tisíce osob. Nesmíme také zapomenout na rozvoj dovedností v poskytování první pomoci, v nichž se proškolí na padesát tisíc lidí. Mezi dalšími činnostmi můžeme jmenovat kupříkladu propagaci a odměňování bezpříspěvkových dárců krve, pořádání soutěží pro děti nebo uskutečňování ozdravných pobytů pro děti a seniory či šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva.

Myslet však, že se zaměřujeme pouze na činnosti na území naší republiky, by bylo scestné, protože nezapomínáme ani na trpící v zahraničí. Jen za posledních 5 let jsme dopravili desítky pomocí na Ukrajinu, do Neplánu či Sýrie.

Jakub Jestřáb

tajemník Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Cheb