Jaký byl rok 2018 pro Oblastní spolek Českého červeného kříže v Chebu?

Když se ohlédneme za rokem 2018, tak s potěšením konstatujeme, že byl stejně jako roky předchozí, velmi úspěšný, a to ve všech programových bodech naší činnosti. Dařilo se nám kupříkladu jak ve výuce první pomoci, zajišťování zdravotnických služeb či v oceňování bezpříspěvkových dárců krve a mnohém dalším.

U vzdělání je důležité podotknout, že si zakládáme dlouhodobě na kvalitě a snažíme se jej soustavně vylepšovat nejen s postupem techniky, ale také podle zpětné vazby účastníků. Disponujeme moderními technickými prostředky (resuscitační „anduly“ – figuríny, „aédéčka“ – externí defibrilátor či anatomické modely), ale hlavně stabilním pedagogickým sborem, který je složen z velmi kvalitních a erudovaných odborníků. Můžeme se také pyšnit získanými akreditacemi třeba z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstva práce a sociálních věcí, a to nejsou zdaleka všechny. V poslední k nám nachází „cestu“ stále více zájemců o vzdělání v normách první pomoci. V roce minulém jsme proškolili v jednotlivých normách první pomoci více jak 1000 osob.

Další skvělou zprávou je, že expandujeme se svými službami z Chebska, Ašska a Mariánskolázeňska také na Sokolovsko a Karlovarsko – můžeme tedy říct, že se s námi můžete při zdravotních službách a školeních v současnosti setkat po celém Karlovarském kraji. Minulý rok naši zdravotníci zabezpečili desítky akcí sportovních, osvětových a kulturních a odsloužili tak celkem 1102,25 hodin a ošetřili 309 zranění.

Jako každý rok se i v roce 2018 konala soutěž mladých zdravotníků, při které porovnávají své znalosti a dovednosti z první pomoci děti z prvních a druhých stupňů základních škol okresu Cheb a Sokolov. V dubnu přijelo na 20 družstev a družstva, která skončila na prvních místech, vyrazila své okresy reprezentovat do kola krajského. Hned po skončení jsme začali pracovat na dalším ročníku, který letos proběhne v dubnu nebo květnu.

Poděkování za úspěchy nepřipadají v organizacích, jakou jsme my jednotlivcům, ale celým kolektivům. V naprosté většině se podílíme všichni dobrovolnickou prací, protože naši činnost vnímáme jako smysluplné poslání. I proto bych rád touto cestou opět poděkoval především všem našim členům, kteří věnují svůj volný čas podpoře našich aktivit v nejrůznějších formách. Bez nich by to v tak velkém rozsahu, jako je tomu teď, možné nebylo.

 

Jakub Jestřáb

tajemník Úřadu oblastního spolku Českého červeného kříže Cheb