UNESCO: Podepsáno, odevzdáno

Na českém velvyslanectví v Paříži došlo v úterý 22. ledna ke slavnostnímu podepsání hotové nominační dokumentace měst, která v rámci takzvané sériové nominace usilují o zápis na seznam světového dědictví UNESCO. Slavnostního aktu se v pařížské metropoli zúčastnili velvyslanci všech sedmi států a představitelé všech jedenácti měst. Ve středu 23. ledna pak Ministerstvo kultury České republiky předá dokumentaci centrále UNESCO.

„Struktura nominační dokumentace je přesně dána operačními směrnicemi UNESCO, celkem má dokumentace devět kapitol,” vysvětluje Michal Urban, předseda mezinárodní pracovní skupiny, která připravovala vznik dokumentů, co vlastně ona dokumentace obsahuje. „Nejdůležitější z nich je kapitola 3, která zdůvodňuje, proč by Slavné lázně Evropy měly být zapsány na Seznam světového dědictví a v čem spočívá jejich tzv. mimořádná univerzální hodnota. Rozsahem nejdelší je kapitola 2, která popisuje současný stav nominovaného statku a jeho historii. Přílohou dokumentace je plán řízení a správy všech jedenácti součástí nominace jako celku, který doplňují lokální management plány pro každé město zvlášť. A rozsáhlou přílohou jsou i různé tematické mapy.“

Koordinátorem celého nominačního projektu byla od začátku Česká republika. Jak dlouho se na dokumentaci pracovalo a kolik lidí se na jejím zpracování podílelo? „Počátky prací se datují už do roku 2011, ale skutečná příprava nominační dokumentace „The Great Spas of Europe“ začala až v létě 2016 a v září 2017 jsme měli hotovou první kompletní verzi. Ta se pak doplňovala a dolaďovala po celý loňský rok a výsledkem je rozsáhlé dílo, které nyní na konci ledna předá Ministerstvo kultury ČR organizaci UNESCO k posouzení. Na jeho přípravě se podílely desítky lidí ze všech jedenácti lázeňských měst a mnoha odborných institucí; celkový seznam spoluautorů čítá bezmála sto jmen. Pokud jde o města západočeského lázeňského trojúhelníku, byl hlavním autorem textů Lubomír Zeman,” doplnil.

Každé město obdrží dokumentaci v pěti kopiích. Vzhledem k tomu, že samotná dokumentace váží 5,8 kilogramů, tak příští týden přijde na každý z jedenácti úřadů balíček o váze 29 kilogramů. Dokumentace je ve formátu A4 a má dohromady necelých dva tisíce stran. Cca 1400 stran je samotná nominační dokumentace, 300 stran tvoří mapy, společný management plán je pak rozepsán na dalších přibližně 150 stranách. K materiálu později přibudou lokální management plány o rozsahu asi 150 stran za každé město, tedy celkem dalších cca 1650 stran.

O nadnárodní sériovou nominaci usiluje 11 evropských lázeňských měst. Jsou to: Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně (Česká republika); Baden-Baden, Bad Ems, Bad Kissingen (Německo); Spa (Belgie); Vichy (Francie); Montecatini Terme (Itálie); Baden u Vídně (Rakousko) a City of Bath (Anglie).  Slavné lázně Evropy/ The Great Spas of Europe jsou jedinečným dokladem fenoménu evropského lázeňství, které vzkvétalo zvláště od 18. století do třicátých let 20. století. Tato centra zdraví, trávení volného času a společenského života představují nejlepší příklady nového typu městských celků se specifickou formou, funkcí a architekturou, která nemá jinde ve světě paralelu. Slavné lázně Evropy zároveň charakterizují hlavní mezníky ve vývoji lékařského využití minerální vody. Jakožto místa setkávání lidí z celé Evropy měly obrovský význam pro demokratizaci evropské společnosti.