Základní umělecká škola Járy Cimrmana Františkovy Lázně ke 100. výročí republiky

Ke 100. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků připravila naše Základní umělecká škola Járy Cimrmana pro františkolázeňskou veřejnost oslavy v podobě komponovaného programu, se kterým se učitelé i žáci představili zaplněnému hledišti Divadla Boženy Němcové.  Pokud jsme mohli vyslechnout  ohlasy diváků, pořad se jim velice líbil. Zaujal nápaditým neotřelým provedením i výkony všech, kdo se do ztvárnění programu zapojili: hudebníků, divadelníků, tanečníků, výtvarníků. A žáků z oddělení multimediální výchovy.

Mezi hosty byl i senátor Miroslav Nenutil, který po skončení při rozhovoru s paní Miroslavou Peškovou řekl na adresu shlédnutého, že to bylo jedno z nejlépe provedených představení, která měl v rámci oslav 100. výročí repu- bliky jako host v rámci ČR vidět.  Spokojenost vyjádřilo i vedení města v čele se starostou Janem Kuchařem, a město také posléze oficiálně ústy místostarosty Ing. Šnajdaufa požádalo, zda by škola neuvedla celý pořad znovu v divadle, a to 18. prosince.

Na tvorbě programu se podíleli jmenovitě paní ředitelka ZUŠ Miroslava Pešková, pan zástupce ředitele Bohumil Polívka a  zvláštní poděkování si  zaslouží tito páni  a paní učitelé a učitelky Dan Černý ( multimediální výchova—zpracování animovaného filmu a výtvarná tvorba, která byla společná s žáky  výtvarného oddělení), Dagmar Dusová (doprovodný tanec nastudovaný s žáky 1. – 5. ročníku), David Beneš (divadelní oddělení, představení žáků 1.—3. ročníku ),Soňa Lešková (Komorní pěvecký sbor). V programu vystoupil také Kytarový orchestr složený ze žáků ZUŠ F. Lázně, Chodov a Kraslice a v neposlední řadě se na konečném výsledku podíleli i učitelé a učitelky hudebních oborů, kteří nacvičovali s mladými hudebníky jednotlivá vystoupení.. asamozřejmě i žáci. Každý z nich, každý ve svém oboru se s chutí a výborně uvedl, a tím dal své republice, své zemi, ve které žije k jejím 100. narozeninám velice pěkný dárek.

Text: J. Rymešová. Video: Archiv ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně