Vulkanologové ukázali, jak vznikla Komorní hůrka

Komorní hůrka. Jméno vyhaslé sopky, která se nachází nedaleko Chebu, budí pozornost nejen ve vědeckém světě už dvě stě let. Je totiž první vědecky prozkoumanou sopkou na světě, kdy štoly pod ní vznikly pouze kvůli bádání a ne kvůli hledání nerostných ložisek. Nyní čeští vědci vytvořili jedinečnou 3D animaci, která ukazuje vznik této slavné sopky. Od prvotní myšlenky, až k samotné realizaci krátkého videa uběhly dva roky.
 
„Animace schematickým způsobem ve zkratce zobrazuje vývoj Komorní hůrky, styl její erupce, vylití lávového proudu, následnou mírnou erozi a hlavně vyhloubení průzkumných štol. Ty jsou umístěny trojrozměrně v tělese sopky. Do budoucna tak tato animace bude sloužit jako zdroj 3D modelů pro brožuru s rozšířenou realitou,“ řekl vulkanolog Vladislav Rapprich z České geologické služby. 
 
Podobné animace vytváří tým odborníků pro sopky, u kterých mají dobře popsaný vývoj. To obvykle navazuje na výzkum, který trvá kolem dvou let.
„V případě Komorní hůrky jsme vycházeli z mnoha poznatků, které již byly známé. Většina realizovaných měření ověřovala a upřesňovala umístění chodeb. Výjimkou jsou měření, především magnetometrie, která upřesnila rozsah lávového proudu. Tato láva je pak, v rozsahu ověřeném novými měřeními, v animaci zobrazena,“ informoval vulkanolog. 
 
A bylo něco, co odborníky zaskočilo? 
„Ještě před přípravou animace nás trochu překvapil právě rozsah toho lávového proudu. Při vlastní přípravě již jsme pracovali se souhrnem informací, takže už nás nic nepřekvapilo,“ konstatoval Vladislav Rapprich.
Samotná animace zabere odborníkům zhruba 2 týdny až měsíc čistého času. Ale protože animátor mezitím dělá i jiné věci, tak se to někdy natáhne. 
 
„Ne vždy začneme s prací na animaci hned po dokončení výzkumů, které sami o sobě trvají tak dva roky. Pokud by tedy nenastaly prostoje, a na výzkum a interpretaci dat by rovnou navazovala tvorba animace, tak můžeme uvažovat o přibližně 2,5 letech. V nejbližší době chystáme animaci Šemnické skály u Karlových Varů, pak se uvidí podle zájmu, podpory a nových výsledků výzkumu,“ poznamenal vědec. 
Video bude pro veřejnost přístupné na Silvestra 31. prosince na kanále České geologické služby ve videoportále Youtube. 
 
„V příštím roce začnou poslední geologické práce v podzemí vyhaslého vulkánu, kdy bychom se měli dostat do hloubky kolem deseti metrů a délky zhruba kolem třiceti metrů, kde už bychom měli narazit na ztuhlé magma v podzemí. Pokud vše půjde, jak má, mohli bychom cestu pod zem pro veřejnost otevřít v létě 2019,“ podotkl seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze.