Ve františkolázeňské škole besedovali s chebským kronikářem

Základní umělecká škola Járy Cimrmana ve Františkových Lázních přivítala v polovině listopadu velmi milého hosta. Byl jím Jindřich Turek, kterého doprovodily pracovnice Městského úřadu v Chebu.  Pan Turek si sebou přivezl nejen ukázky několika kronik, které od roku 1992 píše a a zdobí kresbami ručně, ale také ukázky různých typů kaligrafického písma.

Setkal se s žáky z oddělení tvůrčího psaní a s mladými výtvarníky z oddělení kreslení a keramiky. Děti s obdivem a velmi opatrně nahlížely do kronik. Zdálo se jim, v době počítačů, že ještě někdo může zaznamenávat události hezky rukou a perem máčeným do inkoustu, písmenko po písmenku. A ještě stránky dotvářet kresbami, ornamenty a jinými motivy. Výsledek ale je ohromující, a třeba jde o dílo současné, dýchly na ně starodávné časy, kdy takto vznikali kroniky, většinou při klášterech.  Můžeme říci, že pan Turek a jeho chebské kroniky jsou ojedinělé i v rámci celé republiky (je už jen málo takových, kteří píší ručně), a tak není divu, že se v soutěžích vždy chebská kronika stává bez konkurence nejlepší.

V závěru besedy pan Turek děti stručně seznámil se základy kaligrafického písma a žáci si mohli potom sami napsat kaligrafickým písmem své jméno do připraveného osvědčení.  Jedna ze žákyň, dívka vietnamské národnosti, to zvládla rychle. Prý ale to není nic zvláštního, jednak ráda kreslí a jednak základy kaligrafie se učí děti na vietnamských školách už od malička.

Foto a text: J. Rymešová