Areál ostrovské Škody při demolicích vydal historické bohatství

V těchto týdnech by v areálu ostrovské Škody klidně mohl natáčet válečný film. Polorozpadlé budovy, rozbitá okna, zbytky zdiva, suť a nekonečná klubka drátů… Místo filmařů se tu ale na pár dní usídlili historici a pilně třídili stovky historických dokumentů. Stavitel průmyslových zón Panattoni Europe objevil při demolicích v areálu Škoda Ostrov nečekaný poklad, který jim pomůže dovyprávět příběh někdejšího závodu na výrobu trolejbusů a zaplnit bílá místa v historii československého průmyslu. V bývalých kancelářích a dílnách ležely dokumentace k stavbám v areálu, železniční vlečce, trolejbusové trati a také k proslulému trolejbusu 14Tr.škoda Ostrov 1

 Všechny nalezené dokumenty pečlivě shromáždila Společnost rozvoje a historie veřejné dopravy a připravila je k předání výzkumným historickým institucím, které o ně projevily zájem. Národní technické muzeum si z Ostrova odvezlo 5 beden, desky a srolovanou mapu a Státní oblastní archiv v Plzni 13 beden a dvoje desky.

 „Od začátku zdůrazňujeme, že nechceme jen proměnit starý průmyslový areál na nový, ale také náležitě uctít slavnou minulost Škody Ostrov a zachovat vzpomínky. Tušil jsem, že se v útrobách závodu něco najde, ale nečekal jsem, že toho bude tolik. Mám z toho velkou radost, protože to znamená, že se nám podařilo obnovit pouto k lokální historii nejen symbolicky,“ sdělil Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni Europe pro ČR a Slovensko.

Ostrovský nález zahrnuje archivní záznamy o dílčích stavbách budov či jejich rekonstrukcích, dokumenty k železniční vlečce či zkušební trolejbusové trati, dále dokumentace strojních zařízení včetně jeřábů a také různé vzorky revizních knih.

„Tyto dokumenty mají pro historiky velkou cenu, protože bez nich by se nepodařilo zodpovědět různé otázky týkající se historie samotného závodu, ale ani železniční vlečky, zkušební trati i samotného procesu výroby trolejbusů. Jejich záchranou se podařilo zabránit tomu, že bychom nenávratně přišli o část historie československého průmyslu,“ prozrazuje Tomáš Löster ze Společnosti rozvoje a historie veřejné dopravy.

„Naši pracovníci vyčlenili k následnému uložení technickou dokumentaci vybraného strojního zařízení z let 1960-1990 a formou vzorku také několik revizních knih tlakových nádob z 60. – 70. let 20. století. Výjimečný byl nález části dokumentace k dnes již legendárnímu trolejbusu 14Tr z let 1972-1998,“ říká Zdeněk Vácha z Archivu Národního technického muzea.