Pojišťovně přibylo za pět let 455 klientů s HIV. Z toho je jen 15 žen

Za uplynulých pět let přibylo 455 pacientů, u nichž lékaři vykázali Všeobecné zdravotní pojišťovně diagnózu HIV. Na tomto nárůstu se z více než 96 % podíleli muži. Těch ve sledovaném období přibylo 440, zatímco žen pouze 15. Ještě rychleji než počet nemocných rostly náklady, které nejsilnější zdravotní pojišťovna vynakládá na péči o ně. Souvisí to zejména s tím, jak do praxe neustále přicházejí účinnější léky, které ovšem také stojí více peněz.

Aktuální data o nakažených HIV zveřejňuje pojišťovna při příležitosti Světového dne boje proti AIDS, který připadá na 1. prosince.

V minulém roce stála péče o klienty VZP, u nichž lékaři vykázali nákazu HIV, více než 376 milionů korun. To je v průměru přes 218 tisíc korun na jednoho nemocného. O pět let dříve, tedy v roce 2013, to bylo méně než 214 milionů, tzn. zhruba 168 tisíc korun na pacienta. Pro srovnání – v průměru vydává VZP na péči o jednoho svého běžného klienta necelých 30 tisíc korun.

Počty klientů VZP s diagnostikovaným HIV a výdaje na péči o ně

  Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Srovnání 2013/2017
Pacienti celkem 1 268 1 319 1 428 1 598 1 723 +35,89 %
Z toho muži 995 1 047 1 167 1 321 1 435 +44,22 %
             ženy 273 272 261 277 288   +5,49 %
Náklady v tis. Kč 213 814 245 118 258 495 318 020 376 372 +76,03 %

Nejvíce pacientů nakažených virem HIV je dlouhodobě v Praze, ve středních Čechách a v Jihomoravském a Ústeckém kraji. Infekce HIV a nemoc AIDS se neustále šíří i přesto, že riziko lze snížit na naprosté minimum „nerizikovým“ chováním. Potřebné informace najdete např. na webových stránkách Národního programu boje proti AIDS v České republice a České společnosti AIDS pomoc.

Pokud máte obavy a nejste si jisti, zda jste se nemohli nakazit, nechte si udělat příslušné diagnostické vyšetření. Protilátky proti HIV se však vytvářejí zpravidla 2–5 týdnů po nákaze, takže pokud má být výsledek testu skutečně spolehlivý, pak musí uplynout 2–3 měsíce od rizikového chování. O vyšetření byste měli požádat svého ošetřujícího lékaře, můžete však absolvovat odběr krve i v některé AIDS poradně nebo zdravotním ústavu. Výsledek testu budete znát nejpozději do 14 dnů.

Počty klientů VZP s diagnostikovaným HIV a výdaje na péči o ně v jednotlivých krajích

  Pacienti Náklady (v tis. Kč)
Praha      729             173 335
Středočeský kraj      177               36 936
Jihočeský kraj        72               14 388
Plzeňský kraj        63               15 866
Karlovarský kraj        39                 8 948
Ústecký kraj      125               25 028
Liberecký kraj       79               13 632
Královéhradecký kraj       59               10 297
Pardubický kraj       51               10 205
Kraj Vysočina       33                 5 055
Jihomoravský kraj     136               26 889
Olomoucký kraj       37                  8 191
Moravskoslezský kraj       87               20 627
Zlínský kraj      36                 6 976
CELKEM  1 723             376 372