Osudy vybraných vězňů v Jáchymovských lágrech si připomenou v Ostrově

Na přednášku o osudech vězňů z Jachymovských lágrů jsou zváni zájemci do ostrovského infocentra. Přednášejícím bude Jakub Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Začátek je naplánován na čtvrtek 8. listopadu od 17 hodin.

Foto: Archiv města Ostrov

V průběhu 50. a 60. let 20. století prošly jáchymovskými pracovními tábory tisíce vězňů. Mezi nedobrovolnými horníky byla také celá řada duchovních, pedagogů, spisovatelů, ale i například hokejistů. Přenáška posluchače seznámí s jejich příběhy. 

Infocentrum zámek Ostrov (podkrovní expozice)

Vstup volný