Na čtvrtek je připravena prohlídka pravoslavného chrámu

Další akce v rámci Literárních Františkových Lázní je připravena na čtvrtek (8.11.). Zájemci si budou moci prohlédnout františkolázeňský Chrám sv. Olgy. Začátek akce je v 15 hodin. Průvodcem bude duchovní správce chrámu otec Metoděj Vít Kout.

Chrám sv. Olgy ve Františkových Lázních je nejstarším pravoslavným chrámem v ČR. Patří samostatné Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku. Byl postaven známým františkolázeňským architektem Gustavem Wiedermannem v letech 1887–1889 v rusko-byzantském stylu. V chrámu je možné si prohlédnout pozoruhodné ikony, unikátní dřevěný ikonostas či relikviář obsahující např. ostatky sv. Máří Magdalény, sv. kněžny Ludmily, sv. Valentýna, betlémských neviňátek či prvokřesťanských mučedníků. 

Chrámem provází duchovní správce, pravoslavný kněz, otec Metoděj Vít Kout. Ten seznámí návštěvníky s historií chrámu i s historií místní pravoslavné církve, s významem bohoslužebných rouch i nádob, včetně vysvětlení smyslu liturgického prostoru, bohoslužeb i praktického života pravoslavných duchovních i specifik mezinárodní komunity věřících místní církevní obce.  

Během návštěvy je možné načerpat svěcenou vodu, zapálit svíci za zdraví nebo za pokoj zesnulých bližních. Přijďte zažít jedinečnou duchovní atmosféru nejstaršího pravoslavného chrámu!