Vedení města Aše se nemění, starostou je opět Dalibor Blažek a místostarostou Pavel Klepáček

Zastupitelstvo města Aše na ustavujícím zasedání dne 31. října 2018 zvolilo veřejným hlasováním starostu, místostarostu, radu a orgány města.Aš ilustrační radnice web

Starostou města byl na nadcházející čtyři roky zvolen Mgr. Dalibor Blažek (Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst), dosavadní starosta, jako neuvolněný člen zastupitelstva obce. Nemění se ani obsazení postu místostarosty, kterým byl opětovně zvolen Ing. Pavel Klepáček (PRO Zdraví a Sport) jako uvolněný člen zastupitelstva obce.

V sedmičlenné radě (zastupitelé pro následující volební období stanovili sedmičlennou radu) města došlo k minimální obměně, nově byl zvolen Mgr. Stanislav Kříž (VOK – Volba pro Karlovarský kraj), staronovými členy rady města jsou kromě starosty a místostarosty Ing. Jiří Červenka (ODS),

Mgr. Kamila Černá (HNHRM), Aleš Hudeček (HNHRM) a Mgr. Jaroslav Staněk (Koalice Piráti

a Zelení).

Na ustavujícím zasedání byli odvoláni členové končícího finančního výboru, schválen byl maximální počet devíti členů výboru a zvolen finanční výbor pro volební období 2018 – 2022 ve složení:

Jiří Sopr, Mgr. Jaroslav Helcl, Mgr. Petr Mach, Miloslav Vrána, Bc. Leoš Káda, František Kolář,

Ing. Kamil Tancer, Bc. Vladimír Kubánek, Jakub Bureš. Předsedou finančního výboru byl zvolen Jiří Sopr.

Stejnou procedurou byl odvolán „starý“ a zvolen nový kontrolní výbor pro volební období 2018 – 2022 ve složení: František Kolář, Mgr. Kamila Černá, Ing. Klára Teršová, RNDr. Věra Effenberger, Mgr. Martin Flaška, Jindřich Neužil, Jaroslav Medveď, Veronika Nürmberger, Ing. Ivanka Schwarzová. Předsedou kontrolního výbor byl zvolen František Kolář.

Složení Zastupitelstva města Aše pro volební období 2018 – 2022:

Mgr. Dalibor Blažek, Mgr. Kamila Černá, Aleš Hudeček, Jiří Honomichl, Mgr. Jaroslav Helcl, Mgr. Petr Jelínek, Richard Kosík Dis., Mgr. Gabriela Moravíková, Jiří Sopr, Petr Všetečka Dis., Pavel Zeman (Všichni HNHRM)

Ing. Pavel Klepáček, Mgr. Milada Soukupová (PRO Zdraví a Sport)

Jaroslav Medveď, František Kolář (KSČM)

MUDr. Karen Helclová, Ing. Jiří Jurák, Mgr. Stanislav Kříž, Mgr. Petr Mach (VOK – Volba pro Karlovarský kraj)

Mgr. Martin Flaška, Mgr. Pavel Matala, Mgr. Jaroslav Staněk (Koalice Piráti a Zelení)

Ing. Jiří Červenka (ODS)

Priority investic roku 2019, navrhované do rozpočtu města:

Revitalizace parku mezi radnicí a Okružní ulicí (Park historie),

Modernizace učeben základních škol v Okružní a Hlávkově ulici,

Rekonstrukce vozovky a chodníků v ulici Petra Bezruče,

parkoviště u domu s pečovatelskou službou v Dlouhé ulici.

Nejbližší řádné zasedání Zastupitelstva města Aše se uskuteční 19. prosince 2018, na tomto zasedání bude mj. projednán rozpočet na rok 2019.

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši