Služby hospice jsou stále závislé na dárcích 

Většina nevyléčitelně nemocných si přeje prožít poslední dny svého života v kruhu svých nejbližších. Taková péče o těžce nemocného je však velmi náročná a samotná rodina si s ní častokrát neporadí. V těchto chvílích pomáhá a zajišťuje nejen materiální, ale také zdravotní služby mobilní hospic Sv. Jiří v Chebu. S organizací spolupracují odborní lékaři, sestry, psycholog a v neposlední řadě také dobrovolníci. Rodinám bývá nabídnuta také poradenská služba. Problémem je, že zdravotní pojišťovny často nechtějí tento typ péče hradit. Služby hospice jsou proto závislé na dárcích. O tom, jak funguje chebský hospic Sv. Jiří a jak je možné zapojit se do práce nebo se stát dárcem, si Živé Chebsko povídalo s ředitelkou Alenou Votavovou.

Hospic sv. Jiří

Kolik lidí pracuje v Hospicu Sv. Jiří?

Hospic Sv. Jiří má celkem 38 pracovníků, kteří zabezpečují poskytování mobilní hospicové péče na Chebsku, Tachovsku a nově také na Sokolovsku. Většina pracovníků je zaměstnána na dohodu o provedení práce, to znamená, že mají svou hlavní práci a Hospici vypomáhají.

Představila byste čtenářům práci v mobilním Hospicu Sv. Jiří?

V našem týmu pracuje vrchní sestra, sedm zdravotních sester, vedoucí lékař, tři smluvní lékaři, dvě sociální pracovnice, fundraiserka, duchovní, psycholog, koordinátorka dobrovolníků, fyzioterapeutka a ředitelka.

Každý člen týmu má zodpovědnost za svou specifickou oblast práce, která pak tvoří celek poskytování služeb Hospice Sv. Jiří. Každá oblast je jinak náročná, například práce zdravotní sestry je náročná po fyzické i psychické stránce. Představte si, že každý den navštívíte čtyři až pět umírajících, kde kromě péče o nemocné mluvíte s pečujícími, podporujete je, aby zvládli svou náročnou roli v péči o svého blízkého. Přitom se jedná v průměru o 30 dnů, kdy máme nemocného v péči. Nejen přímá práce v rodinách nemocných je náročná, ale dovedete si představit, že máte zodpovědnost za získání čtyř milionů každý rok na provoz služeb? Každý pracovník má v týmu Hospice své místo, nikdo není důležitý více, nikdo méně, doplňujeme se navzájem. Když nezajistíme organizační věci, dostatek financí, nemohou se zdravotníci a další pracovníci starat o nemocné, podporovat pečující a doprovázet pozůstalé v období truchlení. 

O kolik klientů se v současné době staráte?

V současné době se staráme o 13 klientů na Chebsku, o jednoho klienta na Sokolovsku a o 4 klienty na Tachovsku. 

Kolik dobrovolníků pracuje pro Hospic a v čem pomáhají?

V letošním roce jsme zavedli díky podpoře nadačního fondu AVAST vlastní dobrovolnický program, v rámci kterého máme uzavřených 15 dobrovolnických smluv a k dnešnímu dni bylo odpracováno celkem 138 hodin bez nároku na finanční a jakoukoliv jinou odměnu. Dobrovolníci se mohou podílet na benefičních akcích, návštěvách klientů, odvozech pomůcek do rodin, na administrativě nebo na jiné pomoci, kterou sami dobrovolníci nabídnou.

Před nedávnem jste se přestěhovali do jiných prosto, kde je nájem vyšší, než v tom předchozím. Nedal se najít jiný prostor, na který by například přispívalo i město Cheb?

Vystěhovat jsme se bohužel museli, od nového majitele jsme dostali začátkem roku informaci o vystěhování. Město Cheb nemělo prostory, které by byly pro potřeby Hospice vhodné, nabídnuta nám byla jedna samostatná kancelář, což nám bohužel nestačilo, a pak prostory v Karlově ulici, které nebyly vhodné z hygienických důvodů. Ač se může zdát, že nám stačí jakékoliv kancelářské prostory, když poskytujeme služby v domácnostech nemocných, není tomu tak, musíme splnit hygienické normy pro skladování zdravotnického materiálu a léků, mít dvě toalety a další podmínky. Na nabídky pronájmů různých realitních kanceláři jsme nedosáhli, protože nemáme dostatek finančních prostředků, abychom si sami zrekonstruovali prostory a platili vysoké nájmy. Proto jsme velmi vděčni za pomoc paní Skubeničové Brožové, která nám nabídla prostory v Písečné ulici, které na vlastní náklady nechala zrekonstruovat, abychom hygienické a technické normy splnili. 

Přispívají na péči o nevyléčitelně nemocné také města, kde poskytujete péči?

Ano, přispívá například Cheb, Františkovy Lázně, Aš, Kynšperk nad Ohří, Plesná, Luby, Lázně Kynžvart a další obce.

V plánu máte rozšíření také za hranice regionu na Sokolovsko. Jak tam budete mít pokryté služby?

Na Sokolovsku už služby poskytujeme, dokonce první klientka hospice byla ze Sokolova. Každý rok jsme měli jednoho až dva klienty z oblasti Sokolovska, a protože se na nás v letošním roce stále častěji obracejí rodiny s žádostí o poskytnutí služeb na Sokolovsku, o zapůjčení pomůcek a o poskytnutí poradenství, proto jsme se rozhodli jezdit tam častěji, ale nový tým pro pokrytí Sokolovska zatím zakládat nebudeme, jezdit na Sokolovsko bude chebský tým.  S oslovováním místních dárců začínáme, v tuto chvíli jich zatím moc nemáme, ale významným podporovatelem je tamní Farní charita, která hradí náklady za hovorné a pořádá pro Hospic benefiční akce.

Na Sokolovsku stále přeci funguje hospic Motýl …

Dle mých informací Domácí hospic Motýl na Sokolovsku stále působí, ale každý nemocný si má právo vybrat, jaké služby chce využívat. Když se na Hospic Sv. Jiří obrátí někdo ze Sokolovska s žádostí o poskytnutí služby a budeme mít volnou kapacitu, služby poskytneme.

Denně potřebujete kancelářské pomůcky v hodnotě 62 korun

Stejně jako jiné zdravotnické a sociální služby jsme zavaleni administrativou a hodí se nám kancelářský papír, tonery do tiskárny, obálky, fólie, šanony a další věci, které rádi sdělíme případným dárcům 

Daří se vám spolupráce také s velkými firmami? 

Pro Hospic Sv. Jiří je každý dárce velký, protože se každý podílí na velké věci – naplňování motta „Doma je doma až do posledního okamžiku“.

Jak mohou zájemci pomáhat, co je v současné době nejvíce potřebné?

Jelikož jsme závislí na vícezdrojovém financování a máme dopředu finance pouze na dva až tři měsíce dopředu, hledáme stále nové dárce, firmy, ochotné organizátory benefičních akcí a další podporovatele, abychom mohli poskytovat služby nevyléčitelně nemocným, podporovat pečující v jejich nelehké situaci a náročné péči o své blízké, a doprovázet pozůstalé v období zármutku. Dokud nebude existovat systémové financování, tím myslím finance z veřejného zdravotního pojištění a finance z rezortu ministerstva práce a sociálních věcí, budeme stále žít ve finanční nejistotě. Zároveň je pro nás potěšující, že jsou ochotní lidé, firmy, města a obce, které na činnost Hospice přispívají a chtějí, aby služba poskytována byla, a zároveň si uvědomujeme, že je důležité držet standard našich služeb tak, abychom stáli dárcům za to, že Hospici své finance darují. 

Na jakou akci, která bude v nejbližší době a výtěžek z ní půjde na Hospic, byste čtenáře pozvala?

V listopadu a v prosinci nás čeká akcí hodně, zmíním především desátý ročník Františkolázeňské 24hodinovky, která se poběží 17. a 18. listopadu. v parku u Sadové kavárny ve Františkových Lázních. Dále bych ráda pozvala čtenáře na koncerty duchovní hudby, které se uskuteční 15. a 22. listopadu v chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních a 25. listopadu. v Kulturním centru Svoboda v Chebu budeme prodávat oblečení, hračky a módní doplňky v rámci Free Fler Marketu.

A co se starají jednotliví pracovníci hospice?

Vrchní zdravotní sestra hospice je vedoucí týmu zdravotních sester a garantem kvality paliativní ošetřovatelské péče. Organizačně zabezpečuje a dle možností i sama vykonává paliativní ošetřovatelskou péči o pacienty/klienty, zpracovává administrativu v elektronické a tištěné podobě a odpovídá za práci zdravotních sester a za týmovou spolupráci s ostatními členy hospicového týmu, především s lékařem.

Zdravotní sestra hospice je vykonavatelem paliativní ošetřovatelské péče. Podle svých možností, vzdělání a dovedností vykonává ošetřovatelskou péči o pacienta/klienta, a to s citlivostí i pro další rozměry jeho života (psychický, sociální, spirituální) a v neustálé spolupráci s ostatními členy hospicového týmu. Sestřičky vyjíždějí na pravidelné návštěvy k nemocným a pak jsou také k dispozici na telefonu 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu včetně všech víkendů a svátků.

Sociální pracovník hospice je základní kontaktní osobou pro pacienta/klienta a nejbližší okruh jeho rodiny vytvářející prostor pro kvalitní rozvoj kvalitní komunikace a navázání či rozvinutí nezbytných sociálních, případně i odborných kontaktů. Pravidelně komunikuje s rodinou, ve spolupráci s ostatními členy hospicového týmu jí pomáhá ve využívání nabízených možností podpory v péči o těžce nemocného blízkého a snaží se aktivizovat i širší rodinu, přátele a přirozené společenské vazby nemocného tak, aby péče mohla být dlouhodobá a neležela pouze na jednom členu či úzkém okruhu rodiny.

Vedoucí lékař hospice je garantem specializované lékařské paliativní péče a ošetřujícím lékařem pacientů/klientů hospice. Poskytuje přímou lékařskou specializovanou paliativní péči a odborné lékařské konzultace pacientům/klientům hospice, garantuje a řídí poskytování lékařské specializované paliativní péče dalšími lékaři, poskytuje zdravotnímu týmu hospice průběžnou odbornou podporu a spolupracuje na odborně vzdělávacím a popularizačním působení společnosti.

Smluvní lékař hospice je vykonavatelem lékařské paliativní péče. Pod vedením vedoucího lékaře podle svých možností, vzdělání a dovedností poskytuje přímou lékařskou paliativní péči pacientovi/klientovi, a to s citlivostí i pro další rozměry jeho života (psychický, sociální, spirituální) a v neustálé spolupráci s ostatními členy hospicového týmu.

Hospicový psycholog je garantem kvality i vlastním poskytovatelem psychologické péče o pacienta/klienta, jeho rodinu, případně hospicový tým. Naslouchá – osobně i skrze ostatní členy hospicového týmu – problémům či krizovým situacím pacienta/klienta nebo jeho rodiny, psychicky je podporuje a je k dispozici pro případné řešení náročnějších vztahových či konfliktních situací v rodině pacienta/klienta i v hospicovém týmu.

Hospicový duchovní je garantem péče o rozvoj duchovní dimenze pacienta/klienta a průvodcem pacienta/klienta a jeho rodiny ve spirituální, existenciální, etické či náboženské oblasti jejich životů. Doprovází pacienta/klienta skrze osobní setkávání, naslouchání a rozhovory a ve spolupráci s ostatními členy hospicového týmu a – je-li to možné – ve spolupráci s jeho nejbližšími vytváří prostor pro naplnění jeho spirituálních potřeb uprostřed přirozené sítě jeho spirituálně-náboženských vztahů.

Koordinátor hospicových dobrovolníků je garantem pro pacienta/klienty přínosné, kvalitní, bezpečné a dobrovolníky rozvíjející dobrovolnické služby v rámci služby hospice. Zabezpečuje získávání, vzdělávání, školení v bezpečnosti práce, pojišťování, supervizi a řízení hospicových dobrovolníků a spolupracuje na popularizační činnosti hospice.

Fundraiser je člověk, který se zabývá získáním finančních prostředků na činnost obecně prospěšné společnosti Hospic Sv. Jiří. Aktivně navazuje nové kontakty s dárci (jednotlivci a firmami), jedná s nimi, soustavně udržuje stávající kontakty. Spolupráci s dárci systematicky eviduje. Tvoří a naplňuje dlouhodobou fundraisingovou strategii. Je zodpovědný za udržování vztahů Hospice s dárci a s veřejností, podílí se na šíření dobrého jména organizace.

Fyzioterapeut je specialistou na problematiku pohybového aparátu a mohou využívat jeho služeb: pacient/klient, jeho rodina, případně hospicový tým. Cílem paliativní fyzioterapie je zabránění rozvoje komplikací onemocnění. Fyzioterapeut nejprve provede vyšetření a pak zvolí fyzioterapeutické techniky.

Ředitel hospice je statutárním zástupcem společnosti navenek a hlavním koordinátorem práce multidisciplinárního týmu. Stará o organizační, koncepční a ekonomické zajištění pro efektivní fungování hospice, které odpovídá platné legislativě, ustanovením správní rady a poslání společnosti.

Zájemci mohou přispívat jednorázově nebo třeba trvalým příkazem na: číslo účtu: 2000 653 844 / 2010 nebo mohou dárci využít projektu na darujme: 

https://www.darujme.cz/projekt/1201227?fbclid=IwAR3f2xNWni8hRaf04TH1cwzjjSXkVrMjjtELCCuScEHEQy2KEa3NgLp6aZo