V tepelském klášteře budou vyrábět dušičkové věnce

V Hroznatově akademii si zájemci vyrobí dušičkový věnec. Lektorkou výtvarné dílny bude Martina Šindelářová ze Zahrady Teplá. Akce se uskuteční v neděli 21. října od 14 do 17 hodin.dekorace výrobky Flér

Foto ilustrační 

Přítomní si vyrobí například dušičkový věnec nebo dekoraci z materiálů, které běžně na podzim najdete v lesích a na lukách. Každý si odnese vlastnoručně vyrobený věnec.

Organizátoři doporučují donést si s sebou zahradnické nůžky kleště. Kurzovné činí 130 korun. Počet účastníků je omezen, předem rezervovaní účastníci budou mít přednost. Rezervace propadá 10 minut před začátkem akce.

Rezervace a informace na tel:+420 353 394 463 nebo email: info@klastertepla.cz