Františkovy Lázně – jedno město, dva světy očima studentů architektury

V minulých dnech se mohli obyvatelé Františkových Lázní seznámit s Vizí 2020. Představen byl projekt zaměřený na urbanistická specifika Františkových Lázní a jejich možného řešení. Ve studiích z různých lokalit představilo dvacet posluchačů architektury svoji představu moderního města, se zaměřením na sjednocení a propojení jednotlivých částí. Návrhy vypracovali pod vedením Borise Redčenkova a Vítězslava Dandy.IMG_6871

Studie Vize 2020 poukázala na možná architektonická řešení Františkových Lázní, které patří k nejcennějším lázeňským městům. „Na jedné straně jsou lázně rozložené v historickém jádru se svými lázeňskými hosty a na straně druhé obyvatelé v rostlém doplňku klasicistní lázeňské mřížky,“ uvedl architekt Boris Redčenkov, františkolázeňský rodák. Dva světy jednoho města, které se léta doplňovaly a žily ve vzájemné součinnosti, ale po roce 1989 se začaly vzdalovat. Právě tady vznikl prostor pro nenásilné znovusjednocení obou částí.IMG_6879

„Narodil jsem se ve Františkových Lázních a tak jsem uvítal možnost spolupráce s městem, kde jsem vyrostl. Vnímám to jako výzvu, kde mohou zúročit zkušenosti, které jsem získal nejen u nás v republice, ale také v zahraničí. Se starostou Janem Kuchařem máme stejné nebo velmi podobné názory na to, jak by se mohlo naše lázeňské město dále rozvíjet,“ řekl architekt.IMG_6878

„Narodil jsem se ve Františkových Lázních, a tak jsem uvítal možnost spolupráce s městem, kde jsem vyrostl. Vnímám to jako výzvu, kde mohu zúročit zkušenosti, které jsem získal nejen u nás v republice, ale také v zahraničí. Se starostou Janem Kuchařem máme stejné nebo velmi podobné názory na to, jak by se mohlo naše lázeňské město dále rozvíjet,“ upřesnil Boris Redčenkov.IMG_6872

Na výstavě Vize 2020 byly k vidění práce na téma možného vývoje nejen centra, ale také širšího okolí a parků, které jsou zásadní pro město. „ Františkovy Lázně mají velký potenciál budoucího rozvoje a jsem rád, že jednotlivé studentské projekty nám pomáhají otevřít diskusi, jakým směrem by se mohl ubírat vývoj našeho města,“ sdělil františkolázeňský starosta Jan Kuchař. „Je docela možné, že některá ze studentských vizí může stát základem většího projektu, který by mohl zvýšit význam a atraktivitu Františkových Lázní,“ informoval.IMG_6875

Cílem projektu byla snaha, o sjednocení města v jeden svébytný celek. „Se svými studenty jsme vypracovali vizi možného budoucího obrazu města, které je opět srostlé a má jedno centrum, ve kterém by měla být podle nás radnice a pošta. Zaměřili jsme také například v souvislosti s možnou výstavbou rehabilitační kliniky na vznik zdravotnické školy i balneologického institutu. Věda napojená na výjimečnou tradici a historii města by se tím propojila. V širším centru by měla být dostupná kultura – knihovna, muzeum i galerie, tím by došlo k oživení lázeňských parků,“ doplnil architekt.

Fotografie: Část studií posluchačů architektury IMG_6870