Co by změnili politici, pokud by se dostali do zastupitelstva? Kandidáti ve Františkových Lázních odpovídali na otázky

Volby do obecních zastupitelstev se blíží. Volební místnosti se otevřou již v pátek 5. a v sobotu 6. října. Zeptali jsme se proto lídrů politických stran a hnutí, kteří zde kandidují. U některých se nepodařilo dohledat kontakt a někteří neodpověděli. Všem jsme položili stejné otázky.volby urna

Pořadí odpovědí je podle vylosovaných čísel, se kterými půjdou politické strany a hnutí do voleb 2018
Otázky pro lídry kandidátek:
a) Proč by měla vaše strana/hnutí zvítězit v komunálních volbách?
b) Proč jste se rozhodl/a kandidovat?
c) Když budete zvolen/á, co změníte jako první?
d) Proč jste byl/a podle vašeho názoru vybrán/a na kandidátní listinu jako lídr?
e) Jaké tři věci podle vás nejvíc trápí obyvatele města a proč?

1) Milan Štěpánek, 45 let, Komunistická strana Čech a Moravy, operátor výroby
Neodpověděl.

2) Jan Kuchař, 44 let, Pro Zdraví a Sport, starosta města
A) Proč by měla vaše strana/hnutí zvítězit v komunálních volbách?
Hnutí PRO Zdraví a Sport je ve vedení Františkových Lázní od konce roku 2014 a jednoznačně dokazuje, že se dají zajistit pro chod města finance i jinak, než jen z prodeje majetku. Zastavili jsme například privatizaci městské teplárny a zajistili pro ni dotační prostředky na ekologizaci. Získali jsme v mnoha dotačních programech finanční prostředky na rozvoj města, a to v řádech mnoha desítek milionů korun. Co je pro nás ale velmi podstatné, zklidnili jsme podnikatelské prostředí a tím otevřeli dveře novým investorům. Jan KuchařMáme připraveno mnoho investičních akcí, které by opravdu město mělo realizovat. Jsou to projekty do infrastruktury, bezpečnosti i údržby. Domníváme se, že není třeba dělat změnu, pokud se město rozvíjí a funguje.
B) Proč jste se rozhodl kandidovat?
Moje kandidatura je obhajobou práce, kterou jsme pro Františkovy Lázně v průběhu posledního volebního období s kolegy udělali. Samozřejmě je vždy těžší obhájit svou práci, než z pozice konkurenta kritizovat a slibovat výdaje, na které město třeba ani nemá prostředky. Věřím ale v rozumný úsudek lidí.
C) Když budete zvolený, co změníte jako první?
Ve Františkových Lázních jsme změnu nastolili již před čtyřmi roky. Přestal se rozprodávat majetek a začali se dělat investiční akce, které městu přinesou v budoucnu finanční prostředky. Nyní je třeba udržet kontinuitu a pracovat dál na rozdělané práci. Jen tak bude udržen rozvoj města. Vracíme Františkovy Lázně k provozování své výtopny, je připraven projekt pro znovuobnovení technických služeb, a co je třeba dodat, důvěru v nás mají i investoři. Projekty, které jsou připravovány do Františkových Lázní a měly by se začít v nejbližší době realizovat, přesahují částku 2 miliardy korun. To vše dohromady znamená pro Františkovy Lázně vzestup.
D) Proč jste byl podle vašeho názoru vybrán na kandidátní listinu jako lídr?
Lídrem kandidátky jsem z důvodu toho, že jsem kandidátem na starostu, což je pozice, kterou momentálně vykonávám. Nehrajeme na voliče žádné divadlo a jasně říkáme, kdo v případě volebního úspěchu vezme odpovědnost za vedení města. Bohužel se stalo trendem, že tuto jasnou politiku mnoho subjektů nectí a často veřejnost mate.
E) Jaké tři věci podle vás nejvíc trápí obyvatele města a proč?
Údržba města – bylo velmi nešťastné prodat vlastní technické služby a veškerou údržbu začít objednávat od soukromé firmy. Tento vztah není dlouhodobě ufinancovatelný a my se snažíme najít řešení v podobě znovuobnovení alespoň správy zeleně a budeme se bavit i o úklidu a odpadech.
Přírodní koupaliště – podařilo se nám letos vykoupit majetky v okolí rybníku Jadran a nyní už nebrání tomu, aby koupaliště bylo obnoveno.
Cena tepelné energie – zamezili jsme privatizaci výtopny a vrátíme společnost do rukou města. Tím budeme mít větší šanci regulovat výši ceny. Již dnes vidíme rezervy, právě z důvodu nevýhodného pronájmu, který bude ukončen.

3) Lukáš Fiala, 37 let, ALTERNATIVA pro Frantovky, právník, městský zastupitel
a) Proč by měla vaše strana/hnutí zvítězit v komunálních volbách?
ALTERNATIVA pro Frantovky je autentickým občanským subjektem s důrazem na transparentní výkon samosprávy a fungování městských orgánů. Klade akcent na morální kredit a bezúhonnost svých kandidátů a jejich konzistentní jednání; veřejný zájem a zásadovost postojů nadřazuje obvyklému politikaření. Vyznačuje se jednotou svých volebních slibů a jejich naplňování a vyvíjí snahu ke zlepšení místní politické kultury. ALTERNATIVA má stabilně již deset let své zástupce v zastupitelstvu města Františkovy Lázně; v minulosti opakovaně poukázala na řadu korupčních kauz a nehospodárných kroků při nakládání s městským majetkem a vytvářela tlak na vyvození odpovědnosti.Lukáš Fiala
b) Proč jste se rozhodl kandidovat?
Františkovy Lázně jsou mým rodným městem a domovem. Ačkoliv jsme přirozeně společenstvím různých lidí, pojí nás společný zájem na zdravém, prosperujícím a svobodném chodu města. Štve mne tedy, pokud se individuální zájmy upřednostňují před zájmy města a pokud se dějí nepravosti, které Františkovy Lázně, a tedy i nás všechny, poškozují. Stejně tak se raduji z čehokoliv, co nám naše životy ve městě zpříjemní a zkvalitní. Zastávám pak v tomto směru aktivní přístup ve smyslu „jaké si to uděláme, takové to máme“.
c) Když budete zvolen, co změníte jako první?
Myslím, že je třeba více „otevřít“ radnici a posílit komunikaci a informovanost vůči občanům tak, aby se z města stal jejich „partner“, a nebylo v jejich očích jen pouhým „úřadem“ a „drábem“. S tím souvisí i posílení kooperace města s místními zájmovými spolky a podnikatelskými subjekty a zaměstnavateli, zejména v oblasti lázeňství. To jistě nelze změnit ze dne na den a je k tomu třeba vzájemného pochopení a spolupráce nás všech.
d) Proč jste byl podle vašeho názoru vybrán na kandidátní listinu jako lídr?
Stalo se tak na základě konsenzu ostatních kandidátů s přihlédnutím nejen k mým zkušenostem a mé činnosti městského zastupitele v předcházejícím volebním období, ale i k mým občanským aktivitám. Roli sehrála jistě i má souhlasná vůle tuto odpovědnost „lídra“ na sebe převzít.
e) Jaké tři věci podle vás nejvíc trápí obyvatele města a proč?
Představy „Franťáků“ o tom, co je ve městě trápí, mohou být v každém jednotlivém případě rozdílné. Co je však, myslím, obecně pro chod města, a tedy i běžný život nás všech, z dlouhodobého hlediska aktuálně klíčové, je ekologizace městské výtopny a obnova jejího městského provozu a dále změna podmínek pro údržbu a úklid města; obě tyto sféry byly v důsledku dřívějších neúčelných a pro město nevýhodných opatření privatizovány a vyvedeny ze sféry městského vlivu. Z minulých let máme pak také velmi deformovanou místní politickou kulturu, od níž se pak odráží i celková atmosféra mezi lidmi; posílení společného komunitního života občanů, s aktivním přístupem a beze strachu, je tak dalším důležitým pilířem k lepším Františkovým Lázním.

4) Marcela Finkeová, 52 let, Občanská demokratická strana, učitelka ZŠ
Neodpověděla.

5) Ivo Mlátilík, 57 let, Františkovy Lázně – sdružení místních, bývalý starosta, člen zastupitelstva města, manažer
A) Proč by měla vaše strana/hnutí zvítězit v komunálních volbách?
Naše sdružení nezávislých kandidátů Františkovy Lázně-sdružení místních vedlo naše město v letech 2006-2010 a následně 2012-2014. Za toto období se změnilo naše město ve všech směrech k lepšímu, a toto si jistě voliči pamatují. Opak bylo toto volební období, plné neuskutečněných slibů, přešlapů, nepořádku a takřka nulových investic do rozvoje našeho krásného lázeňského města. To je jistě mnoho důvodů, proč by mělo naše sdružení opět zvítězit v letošních volbách.
B) Proč jste se rozhodl kandidovat?
Rozhodl jsem se kandidovat, protože se na dosavadní absolutní neschopnost našeho současného vedení již nemohu dívat. Jsem celý život občanem Františkových Lázní. Celá má rodina zde žila a žije, již od doby poválečné doby. Je mi nesmírně líto, když tuto naši domovinu vedou neschopní a líní lidé, kteří nedokáží, mimo jiné, ani řádně zajistit úklid města.
C) Když budete zvolený, co změníte jako první?
Postarám se o zlepšení životních podmínek seniorů a o řádný a pravidelný úklid a rozumné investice ve prospěch našich občanů.
D) Proč jste byl podle vašeho názoru vybrán na kandidátní listinu jako lídr?
7 let jsem působil ve funkci starosty města a s ročním rozpočtem cca 160 mil. Kč jsem přesto dokázal spolu se svými zastupiteli proinvestovat cca 900 mil. Kč do rozvoje našeho města a potřeb jeho obyvatel. Je to dostatečná kvalifikace?
E) Jaké tři věci podle vás nejvíc trápí obyvatele města a proč?
Neustálý nepořádek, šikana místních řidičů policií za nesprávné parkování, nulové investice do rozvoje města a rovněž nekompetentní starosta, který nebyl občany zvolen do funkce, nýbrž pouze přistrčen svými koaličními kolegy na místo po odchozím bývalém starostovi. Ten i přes mnoho svých předvolebních slibů, které samozřejmě nesplnil, svou funkci vzdal a ještě nekompetentnější místostarosta, který celé volební období místo práce pro občany sepisuje a rozesílá udání na bývalé vedení města a jeho zastupitele.

6) Jiří Vosala, 57 let, Česká strana sociálně demokratická, seřizovač
Neodpověděl.

7) Arnošt Němec, 53 let, ANO 2011, ředitel Divadla Boženy Němcové
A) Proč by měla vaše strana/hnutí zvítězit v komunálních volbách?
Jsme jediným kandidujícím politickým subjektem, který má své zástupce jak ve vedení našeho kraje, tak i poslance či ministry ve vládě. Aktivní spoluprací se všemi jmenovanými dokážeme Františkovy Lázně posunout o ohromný kus dopředu.Arnošt Němec
B) Proč jste se rozhodl kandidovat?
Žijeme v nádherném městě. Přesto mě napadá spousta věcí, jak život místních zpříjemnit a zkvalitnit.
C) Když budete zvolený, co změníte jako první?
Komunikaci s občany. Chci, aby si při jednání s radnicí byli všichni rovni. Po volbách by se žádná skupina voličů neměla cítit jako poražená. Osobně chci jít příkladem pro vytvoření slušné a věcné atmosféry při jednání nového zastupitelstva.
D) Proč jste byl podle vašeho názoru vybrán na kandidátní listinu jako lídr?
Jsem sympatizantem hnutí ANO. Vedení místní organizace hnutí mi kandidaturu nabídlo na základě mého dosavadního pracovního působení. Jsem bývalý učitel, dlouholetý policista, posledních 5 let řídím městské divadlo. Všechny nabyté zkušenosti chci zúročit ve prospěch našeho města.

E) Jaké tři věci podle vás nejvíc trápí obyvatele města a proč?
Program do voleb jsme sestavovali právě na základě četných debat s našimi spoluobčany. Výsledek byl jasný. Lidé chtějí bezpečné a uklizené město. Přejí si zlepšit parkování pro místní. A velice akutně nám chybí městské byty pro ty, kteří si nemohou dovolit bydlení v osobním vlastnictví.