Exkurze po bečovské botanické zahradě je naplánovaná na sobotní odpoledne

Sobotní akce v bečovské botanické zahradě je určena všem milovníkům hub. Terénní exkurze se uskuteční v sobotu 22. září v době od 14 do 16.30 hodin. Prezentovány budou výsledky průzkumu  hub v areálu Botanické zahrady a těsném okolí. Průvodcem bude Martin Chochel.Botanická zahrada Bečov

Foto: Archiv botanické zahrady

Sraz účastníků je v 13.45 hodin u občerstvení v botanické zahradě Bečov. Délka tras je odhadována na čtyři kilometry.

Vzhledem ke značné diverzitě celého území botanické zahrady se zde konfrontují biotopy nivní, lesní, luční, ale i některé s charakteristikou extrémnějších stanovišť přírodního i umělého charakteru. V Bečovské botanické zahradě lze až muzejně názornou cestou zaznamenat drtivou většinu druhů vyšších hub Karlovarska a severního Plzeňska, doplněnou o některé vysloveně teplomilné nebo vzácné taxony, typičtější pro teplejší nebo naopak horské oblasti. Jednotlivé druhy se zde vyskytují ostrůvkovitě, většinou ne příliš plošně. 

Kvalifikovaným odhadem lze konstatovat, že v areálu botanické zahrady lze nalézt několik set druhů hub.