Přípravy na vstup do UNESCO vrcholí

Ve čtvrtek 20. září se uskutečnilo poslední zasedání starostenské skupiny Great Spas of Europe na Ministerstvu kultury v Praze.  Jednalo se o poslední schůzku starostů 11 lázeňských měst ze 7 zemí Evropy společně s odborníky a pracovníky Ministerstva kultury. Sešli se nad nominační dokumentací, která bude v průběhu října odeslána do Paříže na kontrolu úplnosti.Jednání UNESCO Praha Františkovy Lázně

„Do konce listopadu by měla dorazit odpověď, zda bude třeba dokumentaci doplnit či upřesnit, na případné doplnění mají poté města čas do konce ledna, kdy bude nominační dokument kompletně odevzdán k posuzování,“ uvedl starosta Františkových Lázní Jan Kuchař. „Procedura posouzení komisí UNESCO by měla trvat jeden rok, kdy komise po nastudování kompletní dokumentace navštíví postupně všechna nominovaná města ke kontrole. Verdikt o přijetí na seznam světového kulturního dědictví UNESCO se tak očekává v průběhu roku 2020,“ upřesnil.