Policejní akce Migrace 2018 byla zaměřená na nelegální tranzit

Akce s názvem Migrace 2018 se zúčastnilo 116 policistů Policie ČR a 19 policistů ze Spolkové republiky Německo. Zaměřená byla na nelegální tranzit cizinců přes Karlovarský kraj. Policisté zkontrolovali během celé akce 2 736 osob, z toho bylo 679 občanů České republiky, 1 528 cizinci z Evropské unie a 529 cizinců z dalších zemí.  Bylo zkontrolováno 1373 vozidel. Kontrolní akci navštívil ministr vnitra Jan Hamáček, náměstek policejního prezidenta pro Službu kriminální policie Jaroslav Vild, ředitel služby cizinecké police Milan Majer a ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje Petr Macháček.policejní akce migrace

„Ve dnech 14. až 16. září proběhla policejní akce „Migrace 2018“,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Böhmová. „S ohledem na aktuální bezpečnostní situaci u nás a v okolních státech a na základě vyhodnocení poznatků z oblasti kontroly pobytu cizinců se policisté z Odboru cizinecké policie, Odboru služby dopravní policie a Územního odboru Cheb zaměřili na odhalování nelegálních tranzitů cizinců přes území České republiky a s tím související protiprávní jednání,“ informovala.

Policisté také svoji pozornost zaměřili na odhalování padělaných a pozměňovaných cestovních dokladů a jiných osobních dokumentů, pátrání po vozidlech, hledaných a pohřešovaných osobách, neopomněli také problematiku drog a věnovali se i kontrolám dodržování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti.

V rámci tohoto schengenského vnitrostátního pátrání, které probíhalo na dvou kontrolních stanovištích ve dne i v noci, poblíž státní hranice se Spolkovou republikou Německo, jsme využili moderní přístroje, kterými Policie ČR disponuje.Policejní akce migrace 1

„Nejnovějším přístrojem Policie ČR je Heartbeat detektor. Jde o přístroj, který zjistí, zda se ve vozidle neukrývá osoba, a to na základě tlukotu srdce. Policisté také použili inspekční kufr, kterým zkontrolují pravost dokladu, vyhodnotí, zda fotografie v dokladu souhlasí s tváří osoby, či zkontroluje biometrické údaje. Velkým pomocníkem policistů v terénu je také speciálně vybavené vozidlo tzv. „Schengenbus“, které je vybavené přístroji na odhalování padělaných dokladů či listin. Jedná se např. o Docutest, Mikroskop, ale asi nejdůležitějším přístrojem je videospektrální komparátor, který umí rozkládat světlo na jednotlivé vlnové délky a ukládat do paměti originály jednotlivých částí dokladu. Zjištění tak padělaného dokladu nebo dokumentu trvá jen chvilku. Pro dobrou viditelnost využili policisté v nočních směnách také osvětlovací balóny,“ upřesnila mluvčí.

Bylo zjištěno 80 přestupků cizinců:

porušení zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, v platném znění – řešeno pokutami příkazem na místě v celkové výši 32 500 Kč

zjištěno 42 ostatních přestupků (39 přestupků řešeno pokutami příkazem na místě v celkové výši 18 000 Kč a 3 oznámení přestupku)

zjištěny 2 trestné činy – 1 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a 1 Ohrožení pod vlivem návykové látky

zjištěny 2 hledané osoby 1 vyhledaná věc (doklady)v Schengenském informačním systému