V Karlovarském kraji lidé odevzdali bezmála 16 tun baterií

V letošním prvním pololetí odevzdali lidé v Karlovarském kraji k recyklaci 15,7 tun použitých baterií. V meziročním srovnání jde o 41% nárůst. Podle aktuálních statistik neziskové společnosti ECOBAT, která v Česku zajišťuje zpětný odběr baterií, každý obyvatel kraje vytřídil v průměru 53 gramů baterií. Za zlepšením stojí ve velké míře nárůst baterií vybraných v obcích. Zejména tam, kde jsou aktivní obecní úřady a zapojují se do osvěty, roste motivace občanů pro třídění. Zvýšilo se množství baterií odevzdaných do červených venkovních kontejnerů na elektrospotřebiče a baterie. Velmi dobře fungují svozy ze sběrných dvorů. Stoupá množství baterií, které na recyklaci směřují z firem.

Sběr přenosných baterií po krajích v 1. pol. 2018
Kraj Sběr baterií v 1. pol. 2018 (v kg) Množství na obyvatele v 1. pol 2018 (v kg) Množství na obyvatele v 1. pol 2017 (v kg) – srovnání
Hl.město Praha 138 370 0,108 0,117
Jihočeský 47 996 0,075 0,058
Jihomoravský 150 855 0,128 0,131
Karlovarský 15 705 0,053 0,039
Královéhradecký 37 865 0,069 0,085
Liberecký 20 091 0,046 0,048
Moravskoslezský 45 683 0,038 0,039
Olomoucký 38 902 0,061 0,065
Pardubický 26 430 0,051 0,051
Plzeňský 43 345 0,075 0,061
Středočeský 101 124 0,076 0,088
Ústecký 34 091 0,041 0,043
Vysočina 60 783 0,119 0,103
Zlínský 53 747 0,092 0,074
Celkem 814 986 0,077 0,077

V celé České republice se v prvním pololetí podařilo vytřídit a k recyklaci předat 815 tun baterií. V Evropě patříme mezi nejlepší země a plníme přísné normy EU, které členským zemím ukládají vytřídit minimálně 45 % baterií, které se dostanou do oběhu. Podle nedávného průzkumu společnosti ECOBAT již dnes vždy nebo téměř vždy třídí baterie 75 % Čechů.

„Ve sběru baterií sledujeme v Karlovarském kraji pozitivní trend. Lidé v kraji se rok od roku zlepšují,“ říká Petr Kratochvíl, jednatel ECOBATu a dodává: „Pokud bychom převedli množství baterií odevzdaných v kraji na množství kovonosných surovin, které se z nich díky recyklaci získají, došli bychom k číslu téměř 10 tun. To je hezké číslo, zvláště když si uvědomíme, že z těchto surovin můžeme vyrobit nové produkty, které nám opět slouží k užitku. Díky tomu šetříme zdroje primárních surovin, tedy nezatěžujeme přírodu další těžbou.“

Má to smysl, třiďte baterie!

Ze sta kilogramů baterií jsme dnes schopni získat již 65 kilogramů kovonosných surovin. Z tužkových baterií získáváme recyklací ocel, zinek, mangan, nikl a měď. Z dalších typů baterií pak také olovo, kadmium, kobalt a stříbro. Tyto suroviny pak využíváme k výrobě nových produktů využitelných například ve stavebnictví, dále při výrobě popelnic, okapů, ale třeba i kosmetiky, šperků nebo i hudebních nástrojů.

Kam s bateriemi?

Sběrných míst, kam je možné nosit použité baterie, je v České republice již přes 20 tisíc. Konkrétně můžete baterie odevzdávat do červených venkovních kontejnerů, ve sběrných dvorech, dále ve všech obchodech, kde se baterie prodávají, ve školách, které jsou zapojeny do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, v některých městských a obecních úřadech, nebo též v některých firmách a organizacích, které zřizují sběrná místa na pracovištích. Abyste nemuseli s každou baterií běhat na sběrné místo, pro skladování baterií v domácnosti je možné využít designovou krabičku ECOCHEESE. Tu si můžete zdarma objednat na www.ecocheese.cz. V nabídce jsou čtyři atraktivní designy – zelený, modrý, růžový a s rybičkou.