Všechny složky integrovaného záchranného systému zasahovaly u nehody letadla. Naštěstí šlo jen o cvičení

Vysláním nouzového signálu a pádem letadla se šesti desítkami pasažérů začalo cvičení všech jednotek IZS nejen z Karlovarského kraje. Jedním z důvodů cvičení bylo vyzkoušet metodu třídění zraněných osob při události s velkým počtem zraněných.

Foto: HZS Karlovarského krajeHZS cvičení hasičů 2

„Námětem cvičení IZS byla letecká dopravní nehoda. Letadlo s 61 lidmi na palubě na lince Moskva – Karlovy Vary ohlásilo tíseň a vyžádalo okamžitou pomoc vyhlášením tísňového signálu MAYDAY,“ informoval mluvčí HZS Karlovarského kraje Martin Kasal. Řízení leteckého provozu na základě zprávy o tísni okamžitě aktivovalo pátrací a záchranné jednotky v souladu s příslušným plánem činnosti. „Podle signálu z letadla došlo k nehodě ve vojenském prostoru Hradiště, což následně potvrdí i volání svědka na tísňovou linku. Svědek také upřesní, o kterou část vojenského prostoru se jedná a také, že vidí sloup černého kouře. V určeném prostoru letecké havárie připravili hasiči několik autovraků a několik desítek částí autovraků, které simulovaly trosky zříceného letadla. Na dvou místech v době zahájení cvičení trosky začaly hořet,“ upřesnil.

Záchranné složky byly shromážděny poblíž místa cvičení, k plnění úkolů cvičení ale byly vysílány v časech, které odpovídaly reálnému dojezdu ze svých základen. První záchranáři na místě tak museli provést průzkum místa události, odhadnout rozsah nehody, odhadnout počet i závažnost zraněných osob, odhadnout počet záchranných složek ke zvládnutí zásahu.

„Jedním z hlavních cílů cvičení bylo vyzkoušet metodu třídění zraněných osob při události s velkým počtem zraněných. Při této metodě jsou osoby roztříděny do čtyř skupin přímo na místě události podle závažnosti zranění a teprve podle tohoto třídění jsou odsunuty na stanoviště záchranné služby. Ta následně určuje, jakým způsobem a s jakou prioritou jsou zranění převáženi do zdravotnických zařízení. Nejvážněji zranění byly transportovány letecky a to do nemocnice v Karlových Varech a v Plzni. Další osoby pak převezly sanitky do simulovaného zdravotnického zařízení v objektu vojenských hasičů Hradiště. Na místě kromě záchranářů působila i skupina první psychologické pomoci, bylo zřízeno Asistenční centrum pomoci pro nezraněné účastníky nehody a příbuzné obětí nehody s podporou Informačního systému MicroRescue. Do tohoto systému všechny základní složky IZS vkládají informace o účastnících a obětech větších neštěstí a následně je možné v systému identifikovat, kde se který účastník nehody nachází,“ upřesnil mluvčí.

Foto: HZS Karlovarského krajeHZS cvičení hasičů 1

Ve druhé části cvičení se provádělo pátrání v prostoru nehody po případných dalších obětech, po dalších troskách letadla a na místě začali pracovat členové týmu vyšetřování leteckých nehod či identifikace obětí.

Celkem se cvičení zúčastnilo 400 záchranářů z řad hasičů, záchranné služby, policie, báňské záchranné služby, vyšetřovatelů leteckých nehod a DVI tým pro identifikaci obětí. S ohledem na velké množství zraněných byl v rámci cvičení aktivován traumaplán, na místě tak zasahovaly posádky záchranné služby z Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje. Cvičení se zúčastnilo 17 jednotek profesionálních a dobrovolných jednotek hasičů.