Projekt Brána do nitra země vstoupil do další fáze. Zahájeny byly práce na Soosu

Nové návštěvnické centrum, které nahradí stávající budovu s pokladnou, recepcí, zázemím pro zaměstnance a vědce vyroste u vchodu do přírodní rezervace Soos. Ve čtvrtek 30. srpna byla za účasti ministra Richarda Brabce, ředitele Agentury Ochrany Přírody a Krajiny ČR Františka Pelce, ředitele Českého inspektorátu lázní a zřídel ČR Zdeňka Třískala, zástupců Karlovarského kraje, města Chebu i bavorských partnerů stavba zahájena. Součástí slavnostního zahájení stavby byl i podpis smlouvy mezi městem Františkovy Lázně a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, která se týká spolupráce v oblasti ekologické výchovy a ochrany životního prostředí na území Národní přírodní rezervace Soos a Národní přírodní památky Komorní hůrka.Soos zahájení projektu Brána do nitra země 4

Návštěvnické centrum by mělo být otevřeno v příštím roce. „V přízemí nového objektu bude recepce pro odbavení až 40 lidí a zázemí pro správce rezervace. V patře pak budou pracovny pro badatele, kteří do naší rezervace často přijíždí,“ popsal chystané návštěvnické centrum Jan Kuchař. „Vedle této budovy vznikne zelená učebna, která bude sloužit pro ekologickou výchovu dětí, ale i jako zázemí pro návštěvníky. Ti si po prohlídce rezervace dosud neměli kde odpočinout.“ Návštěvníci se dočkají i budovy s novým sociálním zázemím a do budoucna chce město rozšířit parkoviště. Modernizace zázemí národní přírodní rezervace SOOS přijde na přibližně 17 milionů korun, přičemž dotace pokryje 90 procent částky.Soos zahájení projektu Brána do nitra země 3

Výstavba návštěvnického centra nijak neomezí přístup do přírodní rezervace Soos, která nabízí turistům více než kilometr dlouhou naučnou stezku po dřevěných chodnících na dně vyschlého slaného jezera.

„Oblastí Soosu projde ročně více než 60 000 lidí. Značka národní přírodní rezervace veřejnost přitahuje a je dobře, že se do péče aktivně zapojují i místní samosprávy. Mám radost, že se do sebe neuzavírá ani státní ochrana přírody, pro kterou je jednou z priorit právě přibližování zdejších přírodních krás návštěvníkům,“ uvedl při zahájení ministr životního prostředí Richard Brabec.Soos zahájení projektu Brána do nitra země 2

Stavba je součástí česko-německého projektu s názvem Brána do nitra Země. Hlavním partnerem je německá organizace Montan-Stiftung Nordost Bayern z Fichtelbergu, který se chlubí jedinečnou návštěvnickou štolou Gleißinger Fels, která je nejstarší a největší svého druhu v severním Bavorsku. Právě zde do podzimu 2019 vznikne podobné návštěvnické centrum a prostory pro výstavy a vzdělávání. Dalším partnerem projektu je Cheb, který vybuduje nad Skalkou tématickou stezku věnující se geologii Chebské pánve a badatelské činnosti J.W. Goetha. S ním souvisí i další část projektu, kterou zaštiťují Františkovy Lázně, a to je dosud veřejnosti nepřístupná štola v Komorní hůrce. Toto důlní dílo bylo jako první na světě zřízeno čistě pro vědecké účely. Štola byla vyhloubena hrabětem K.M. Sternbergem na přání J. W. Goetha, jehož osoba je s historií štoly na Komorní hůrce a známým sporem mezi plutonisty a neptunisty neodmyslitelně spjata.Soos zahájení projektu Brána do nitra země 1

 Tyto lokality budou navíc propojeny nejen marketingově, ale především tematickou cestou, která území propojí i prostřednictvím nových médií. Cesta začíná ve Fichtelbergu a pokračuje přes Alexandersbad a Hohenberg do Františkových Lázní, SOOSu přes Komorní hůrku a Cheb zpět. Projekt, jehož celkové náklady činí cca 2.678.900€ (přibližně 70 milionů korun), obsahuje jak investiční část, tak i měkké aktivity, jako je podpora spolupráce, práce multioborové skupiny nebo třeba vzdělávací program pro žáky základních a středních škol.