Exkurze i brigáda je připravena pro zájemce na Krásenském rašeliništi

O tom, jak probíhá obnova jednoho z nejkrásnějších rašelinišť Slavkovského lesa, se mohou zájemci přesvědčit na další exkurzi. V neděli 26. srpna dopoledne se v těžbou nedotčených částech rašeliniště přítomní podívají na vzácná stanoviště, rostliny i živočichy. Odpoledne drobnými pracemi mohou zájemci podpořit obnovu rašelinných stanovišť v dříve těžené části rašeliniště – úpravy hrázek, pálení klestu, „hraní si“ s vodou.rašeliniště Krásenské příroda

Sraz: 26. srpna v 10 hodin na Krásenském rašeliništi zvaném „V Borkách“ u odbočky ze silnice mezi Čistou a Krásnem (50°6’12″N, 12°45’34″E), auta zůstanou panelové cesty se závorou. Průvodcem bude Přemysl Tájek – AOP ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les.

Poznámka: Vlastní lopata, rýč, sekera či pila, případně koše na přenášení vlhkých rašeliníků přijdou vhod, holinky nutné (čím vyšší, tím lepší). Silní jedinci vítáni, spoustu užitečné práce zde ale může udělat kdokoliv. Akce je vhodná i pro děti. Špekáčky s sebou.