Průměrný novorozenec váží 3,3 kilogramu

V posledních deseti letech se porodní hmotnost novorozence pohybovala okolo 3,3 kilogramu. Podíl vícečetných porodů klesal. Novorozenci z vícečetných porodů měli nižší porodní hmotnost a těhotenství trvalo kratší dobu.

Průměrná hmotnost narozeného dítěte činí 3 283 gramů. Vyplývá to z detailních údajů zpracovaných za loňský rok, nicméně tato hodnota se v posledních letech výrazně nemění. „Nejčastěji se rodí děti vážící 3 000 až 3 499 gramů, které vloni tvořily skoro 39 % všech živě narozených. Druhou nejčastější skupinou jsou děti vážící 3 500 až 3 999 gramů s 28% zastoupením,“ konstatuje Roman Kurkin z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Dětí, které hned po porodu vážily méně než 2 500 gramů, bylo podle aktuálních statistik 7,5 %. Víc než 4kilová miminka byla zaznamenána skoro v 8 % případů.

„Chlapci se rodí o něco těžší než dívky. Vloni byla jejich průměrná porodní hmotnost 3 349 gramů, zatímco u dívek to bylo 3 214 gramů. Ještě nižší porodní hmotnost mají novorozenci z vícečetných porodů. Jejich průměrná hmotnost byla 2 250 gramů,“ říká Terezie Štyglerová z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Živě narození podle porodní hmotnosti, 2007 až 2017

  2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017
méně než 1 000 gramů 430 463 440 418 453 494 505
1 000 – 2 499 gramů 8 077 8 201 8 121 8 025 8 013 7 991 7 989
2 500 – 2 999 gramů 19 281 19 551 19 310 19 457 19 533 19 459 19 881
3 000 – 3 499 gramů 44 362 41 899 41 174 42 361 42 755 43 799 44 102
3 500 – 3 999 gramů 32 800 29 667 28 835 29 891 30 000 31 144 31 834
4 000 – 4 499 gramů 8 592 7 370 7 073 7 302 7 523 7 767 8 016
4 500 a více gramů 1 090 871 816 858 864 976 896
nezjištěno 554 982 1 548 1 623 1 033 1 182

 Nejčastější porodní délka novorozenců je v rozmezí 49 až 51 cm. Rozdíly dané pohlavím jsou nízké – zatímco u chlapců dosahovala průměrná porodní délka 49,8 cm, u dívek jde o 49,0 cm. Novorozenci z vícečetných porodů dosahují v průměru 45,0 cm.

Děti přicházejí na svět nejčastěji v 39. a 40. týdnu těhotenství. V tomto intervalu se vloni narodila více než polovina živě narozených. Kratší dobu trvalo těhotenství u dětí narozených ve vícečetných porodech, průměrně 35 týdnů.

Podíl vícečetných porodů klesl, a to z 2,1 % v roce 2007 na 1,4 % v roce 2017. V absolutním vyjádření se počet těchto porodů snížil z 2 320 na 1 596.