Na exkurzi Krajinou Ohře tam a zpět zve chebské muzeum

Exkurze, která je připravená na tuto sobotu (19.5.), provede zájemce lužní krajinou Ohře od Pomezné do Hohenbergu a zase zpět. Spatří pestré mokřadní biotopy, meandrující řeku i dramatické scenérie opevněného středověkého městečka na vysokém ostrohu. Navštíví pískovnu s bohatou vegetací, faunou i odkrytými výchozy uhelných vrstev Chebské pánve a fascinující zbytek opevněné sýpky na Pomezné.Přírodovědná vycházka WEB

Na akci se přítomní zaměří také na rozsáhlé relikty předválečného osídlení na české straně hranice, na českou poválečnou „divočinu“ a její kontrast s upraveným bavorským venkovem. Akce se uskuteční v sobotu 19. května v 11 hodin. Vycházka vede po turisticky středně náročné trase. Obuv a oblečení do terénu.

Možnost tlumočení exkurze do NJ, v případě zájmu kontaktujte předem J. Šturmu.

Sraz v 11:00 u bývalé roty Dubina u Libé, dnes škola v přírodě (50°6’38″N, 12°13’40″E).

Trasa: Býv. rota Dubina u Libé – býv. Pomezná (50°6’6″N, 12°15’20″E) – Rybářská kyselka (býv. obec Fischern) – Dubina CZ/D – Hohenberg–Stráň u Dubiny – Dubina (zaniklá obec) – Libá, nám.(délka cca 12km).

Doprava tam: bus Cheb, aut. nádr. (9:15) – Libá, nám. (9:39), pěšky k býv. rotě Dubina cca 2,5 km, cca 40 min.

Doprava zpět: bus Libá, nám. (17:27) – Cheb (17:55).

Průvodce: Mgr. Filip Prekop (NPÚ Loket) a Mgr. Jan A. Šturma (Místa zblízka)

Kontakt: J. Šturma, tel.: 770 120 454