Lidé nechodí na prevenci a často nevědí, že mají vysoký tlak. Nemocných trvale přibývá

Za uplynulé čtyři roky přibylo více než čtvrt milionu klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny, u nichž lékaři zjistili vysoký krevní tlak. Zatímco v roce 2014 vykázali pojišťovně přes 850 tisíc pacientů s tímto zdravotním problémem, v loňském roce jich bylo už přes 1,1 milionu. Ve skutečnosti má však v Česku vysoký tlak mnohem více lidí – podle České společnosti pro hypertenzi jde až o 40 % obyvatel, přičemž 25 % nemocných o své chorobě vůbec neví.tlak měřič tlaku na web

VZP zveřejňuje tato data v souvislosti se Světovým dnem hypertenze, který připadá na čtvrtek 17. května. Zároveň chce upozornit, že výdaje za léčbu přesáhly loni 2,84 miliardy korun. Uvedenému onemocnění mohou přitom lidé ve velké míře sami předcházet dodržováním zásad zdravého životního stylu. Přesto jak počty nemocných, tak náklady na péči o ně průběžně rostou.

Zmíněné 2,84 miliardy jsou přitom jen náklady přímo na tuto konkrétní diagnózu a nejsou v nich započteny výdaje na léčbu nemocí, které hypertenze může dále způsobovat. Neléčený vysoký krevní tlak je v přímé souvislosti například s vývojem aterosklerózy, cévních mozkových příhod, ischemické choroby srdeční a dalších. Jen infarkty myokardu stojí pojišťovnu ročně dalších 1,2 miliardy, výdaje za péči o klienty s cévními mozkovými příhodami se pohybují kolem 2 miliard atd.

Počty klientů VZP s hypertenzí a náklady na péči o ně

Rok 2014 Rok 2017
Pacienti Náklady v Kč Pacienti Náklady v Kč
Praha 109 039 337 128 000 134 564 399 839 000
Středočeský kraj 103 379 310 299 000 134 290 365 603 000
Jihočeský kraj 43 257 113 276 000 60 286 143 586 000
Plzeňský kraj 47 771 138 388 000 63 058 159 417 000
Karlovarský kraj 25 029 70 821 000 31 055 79 143 000
Ústecký kraj 69 091 185 639 000 97 198 233 402 000
Liberecký kraj 43 828 112 401 000 57 190 140 353 000
Královéhradecký kraj 47 075 123 089 000 58 182 146 423 000
Pardubický kraj 54 456 148 389 000 73 092 179 434 000
Vysočina 49 088 123 936 000 67 882 148 461 000
Jihomoravský kraj 100 177 279 699 000 128 175 324 537 000
Olomoucký kraj 40 939 111 972 000 54 113 140 486 000
Moravskoslezský kraj 72 416 205 551 000 84 473 222 880 000
Zlínský kraj 50 544 125 633 000 72 656 160 439 000
CELKEM 856 089 2 386 223 000 1 116 214 2 844 002 000

 VZP se snaží vzniku a rozvoji hypertenze u svých klientů předcházet například tím, že podporuje klienty, kteří jednají v zájmu svého zdraví. Poskytuje jim například příspěvky na snižování nadváhy, na pohybové aktivity nebo na odvykání kouření.

Pojišťovna také opakovaně zdůrazňuje význam pravidelných preventivních prohlídek u praktických lékařů, jejichž součástí je právě i měření krevního tlaku. Na ty však pravidelně chodí jen kolem 30 % dospělých. Neléčená hypertenze totiž probíhá tak, že nemocný na sobě často nepozoruje žádné příznaky. O nemoci pak takový člověk vůbec neví, neabsolvuje žádnou léčbu a o to více hrozí, že se u něj rozvinou některé ze souvisejících velmi závažných poruch.

Fakta o vysokém tlaku:

Zdravý člověk by měl mít krevní tlak při měření u lékaře pod 140/90 a při měření doma pod 135/85.

Pravděpodobnost hypertenze roste s věkem, ale např. i s onemocněním cukrovkou.

Některé faktory způsobující hypertenzi nelze ovlivnit: věk a rodinnou zátěž.

Jiné faktory ovlivnit lze: konzumaci nezdravých jídel, kouření, nadměrné pití alkoholu, nedostatek pohybu, obezitu, chronický stres apod.

Pokud máte tlak nad 140/90, hrozí vám cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, srdeční selhání, demence, poškození funkce ledvin, zhoršení zraku, poruchy erekce.
*Zdroj: Česká společnost pro hypertenzi