Renovace památníku obětem 1. světové války ve Vernéřově je hotova

Ve Vernéřově byla dokončena oprava památníku padlých v 1. světové válce. Dílo v těchto dnech převzal pracovník odboru správy majetku a investic.Aš pomník 1. sv. válka na web

Opravy provedla firma Petr Žáček z Habartova, která očistila těleso památníku, včetně přístupových schodů a sloupků, jež byly navíc znovu osazeny a vyrovnány. Ve zlatém odstínu dodavatel obnovil na památníku jmenný seznam padlých. Práce vyšly na 73 tisíce korun. Už dříve byly odstraněny vzrostlé stromy, jejichž kořeny prorůstaly pod základy stavby. Zbývá ještě osázet okolí památníku vhodnou zelení. V kronice obce Vernéřov z roku 1925, uložené ve státním okresním archivu v Chebu, se našla fotografie, zachycující původní podobu prostranství. Do této podoby se úřad pietní místo v maximální míře snažil vrátit.

Na Ašsku je dvacet šest válečných hrobů a pietních míst, připomínajících dávné bitvy a jejich oběti. Šestadvacátým zákonem evidovaným místem je právě památník padlých ve Vernéřově, o který začalo město pečovat před nedávnem na základě žádosti soukromé společnosti, na jejímž pozemku se nacházel. Památník město převzalo do vlastnictví i s pozemkem.

Péči o válečné hroby upravuje zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech, který obcím s rozšířenou působností ukládá některé povinnosti, přičemž se nerozlišuje, zda se jedná o hroby našich nebo spojeneckých vojáků či hroby bývalých nepřátel. Na všechny padlé se totiž nahlíží jako na oběti válek. Cílem péče je zachování památníků či hrobů v důstojném stavu.

Město nyní chystá úpravu dalšího místa. Tentokrát půjde o pomník padlých v 1. světové válce, nacházející se před vchodem do evangelického kostela v Mokřinách.

Na snímcích je původní podoba památníku z roku 1925, tedy z období, kdy byl vybudován a odhalen, podoba před opravou a podoba po opravě. Připojen je také snímek památníku v Mokřinách.

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši