Děti si na akci Zebra se za tebe nerozhlédne, zopakovaly pravidla bezpečného přecházení

Duben, měsíc bezpečnosti, zahájili policisté zvýšeným dohledem na vybraných stanovištích v blízkosti škol a školských zařízení.zebra 2

V týdnu od 3. do 6. dubna proběhla v celé republice preventivní dopravně bezpečnostní akce „Zebra se za tebe nerozhlédne“ zaměřená na chodce, kontrolu dodržování pravidel pro přecházení pozemních komunikací a odbourání mýtu o absolutní přednosti chodců na přechodech.

Dopravní policisty Karlovarského kraje mohly vidět děti i další chodci na stanovištích v blízkosti dvou škol v Chebu, osmi škol v Karlových Varech, dále v Perninku, Kyselce, Otovicích, Dalovicích, Nejdku a u čtyř základních škol v Sokolově.

V Sokolově, v ulici Švabinského, policisté navštívili dvě třídy základní školy. 49 žáků druhé třídy si s policisty zopakovalo bezpečnou cestu do školy, dopravní značky, přecházení přes přechod, vybavení jízdního kola, a bezpečnou jízdu na kole.

V Chebu navštívila policistka základní školu Na skalce, kde v průběhu týdne navštívila všechny třídy1.stupně. Také ona s dětmi opakovala základní pravidla bezpečného chování na ulici, přecházení přes přechod, zopakovala základní dopravní značky a připomněla i význam reflexních prvků.Zebra 1

V Karlových Varech na základní škole J. A. Komenského, navštívili policisté děti 1. stupně, které chodí do družiny. Také zde si děti zopakovaly dopravní značky, bezpečnou cestu do školy, správné chování při přecházení přechodu a význam vhodného oblečení a reflexních prvků nejen u chodců, ale i u cyklistů.

Před školami si děti mohly s policisty zopakovat základní pravidla bezpečného přecházení vozovky a základní pravidla silničního provozu. Některé děti, ale i dospělí chodci opakování pravidel silničního provozu potřebovali, protože k nejčastějším prohřeškům patřilo telefonování při přecházení vozovky, nevěnování se chůzi, mnoho dětí na přechodu telefonovalo, nebo se věnovalo svému mobilu a nesledovalo provoz na silnici, někteří chodci nepřecházeli po vyznačeném přechodu, ale mimo něj. Na přechodu se také málokdo rozhlédl dřív, než vstoupil do vozovky.

Při hodnocení celé akce však lze konstatovat, že většina dětí i chodců byla velmi ukázněná, těm pak policisté za odměnu rozdávali reflexní odznáčky, tkaničky do bot a reflexní pásky.

 

Připomínáme základní pravidla při přecházení vozovky:

  • Chodec nemá absolutní přednost na přechodu.
  • Před vstupem do vozovky se rozhlédni, zjisti, zda lze bezpečně přejít vozovku.
  • Užij pravidlo: 3x se rozhlédni-vlevo, vpravo, vlevo a pokud nejede žádné vozidlo, rychle přejdi!
  • Chodec nesmí ohrozit sebe nebo donutit řidiče přijíždějícího vozidla k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
  • Vozovku přecházej na přehledném místě.
  • Použij vždy přechod, pokud je v blízkosti do 50 metrů.
  • Na přechodu se nezdržuj, ale nepospíchej!
  • Věnuj pozornost svému okolí, když přecházíš vozovku.

 

por. PhDr. Papežová  Zdeňka