Za nedodržování stanoveného režimu „na neschopence“ byl vloni udělen postih 3 778 pojištěncům

146 857 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců uskutečnili v roce 2017 pověření zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). Nejvíce postihů (485) bylo vloni uděleno pojištěncům v Plzeňském kraji.neschopenka-na-stránky

Lidé stonající takzvaně na neschopenku jsou povinni dodržovat režim, který jim stanovil ošetřující lékař, dále mají mj. povinnost sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou a dodržovat vycházky určené ošetřujícím lékařem. Zpravidla mohou být vycházky povoleny nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin.

Pověření zaměstnanci OSSZ kontrolují dočasně práceneschopné pojištěnce podle vlastního výběru, z podnětu ošetřujícího lékaře nebo na žádost zaměstnavatele. V případě potvrzeného porušení stanoveného režimu zahájí OSSZ správní řízení, v němž může být rozhodnuto o krácení nebo odnětí nemocenského. Při porušení režimu zašle OSSZ dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli záznam o kontrole.

 

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců k 31. 12. 2017

Kraj Počet provedených kontrol Počet postihů
Hl. město Praha 5 689 323
Jihočeský 6 613 94
Jihomoravský 17 901 379
Karlovarský 6 573 293
Královéhradecký 12 468 313
Liberecký 5 350 158
Moravskoslezský 19 169 446
Olomoucký 10 410 239
Pardubický 9 367 222
Plzeňský 15 605 485
Středočeský 15 144 226
Ústecký 10 844 261
Vysočina 6 535 131
Zlínský 5 189 208
Celkem ČR 146 857 3 778

Zdroj: ČSSZ