Na Ohři platí první povodňový stupeň

Z hráze chebské přehradní nádrže Skalka se v posledních dnech valí masy vody. Vodohospodáři totiž museli začít přehradu upouštět kvůli vydatným dešťovým srážkám, které zasáhly Německo. Do Ohře tak začalo přitékat o mnoho kubíků vody více, než je v tuto dobu běžné. Průtok je aktuálně kolem 34 kubíků za vteřinu. V Mostově na Chebsku se dokonce Ohře vylila ze svého koryta a část území zatopila. Proto na ní začal platit první povodňový stupeň, který značí bdělost. Jak dlouho se bude muset přehrada upouštět, není zatím jasné. Podle vodohospodářů potrvá odpouštění ještě několik dní.

VID

Přehrada 1