Vzácná předchůdkyně fotografie z Kynžvartu míří na seznam UNESCO

Kynžvartská daguerrotypie by společně s dalšími dvěma měla být zapsána do Programu UNESCO Paměť světa. Stane se tak jednou z osmi českých památek zapsaných na tomto seznamu. Daguerrotypie je zjednodušeně řečeno předchůdce fotografie. Tuto metodu vynalezl francouzský vědec Louis Jacques Mandé Daguerre. A právě ta kynžvartská je považována za nejcennější daguerrotypii na světě.Kynžvart UNESCO

Jedná se o obrázek s motivem uměleckého zátiší, který vytvořil Daguerre v roce 1839. Kynžvartskou daguerrotypii ještě před zveřejněním svého objevu Daguerre osobně věnoval kancléři Metternichovi. Dodnes je na paspartě dochováno jeho vlastnoruční věnování.

Tato daguerrotypie má statut movité národní kulturní památky a do konce roku by měla být prohlášena za památku UNESCO Paměť světa. Nyní ji však návštěvníci nespatří, neboť je zapůjčena do tematické expozice Národního technického muzea.

Registr Paměť světa byl založen v devadesátých letech za účelem zvýšení povědomí o dokumentárním dědictví, které je součástí světového dědictví lidstva. Česká republika tak bude mít v Mezinárodním registru Paměť světa zapsaných už osm památek dokumentárního dědictví.

VID