Pustošící vichr změnil směr proudění. Proto byly takové škody

Vichřice, která nedávno řádila v Karlovarském kraji, měla ohromnou sílu. Odborníci už vědí proč. Během vanutí totiž změnila svůj úhel proudění. Potvrzuje to regionální meteorolog Rudolf Kovařík ze Šindelové. Podle něj navíc nepřímo souvisela i s hurikány, které se přehnaly před několika týdny nad Amerikou. I když se většinou mluví o běsnícím větru jako o vichřici Herwart, na některých místech se tento meteorologický jev změnil v orkán.IMG_3705

„Tato vichřice, která se na některých místech změnila až v orkán Herwart a napáchala tolik škod, byla rozdílná, než jsme v uplynulých letech zažili,“ informoval Rudolf Kovařík. „Orkány, které má Česká republika za sebou, jako byl Kyrill, Emma a Ignác, proudily vždy pod určitým úhlem a z konkrétního směru. Například orkán Kyrill foukal z jihozápadu,“ sdělil meteorolog.

Vichřice Herwart zpočátku foukala ze severozápadu, během zesilování větru se ale úhel vanutí vichru posunul zhruba o 15 až 20°, takže foukal spíše ze severu.

„Na stromy a další porosty to tak byl velký nápor. Protože nejdříve se stromy nahýbaly na jednu stranu a následně na ně vítr udeřil z jiného úhlu, a ještě k tomu ke změně došlo velice rychle. Tudíž takový nápor stromy nevydržely a buď se zlomily, anebo se vyvrátily i s kořeny,“ vysvětlil Rudolf Kovařík.

Škody v Karlovarském kraji budou podle meteorologa vždycky velké, protože tu máme velmi členitou krajinu, a tak tu vznikají během rychlejšího proudění i lokálně místa, kde vichr proudí daleko rychleji než třeba na horách.

„Existují území, a to i v nížinách, kde na krátkou dobu může vichr dosáhnout i rychlostí, jaké jsou známé spíše na horách. To znamená, že je možné, aby i v údolí na několik vteřin či minut foukal vítr o rychlosti více než 120 kilometrů za hodinu. To následně vede k tomu, že i lidé v údolích mají zničené střechy, polámané a vyvrácené stromy a daleko větší spoušť, než tomu je v horských oblastech. To je věc, se kterou především v Karlovarském kraji musejí lidé počítat,“ podotkl Rudolf Kovařík.

Vichřice, která pustošila celou Českou republiku, mohla mít i vzdáleně něco společného s hurikány, které ohrožovaly před několika týdny Ameriku.

„Až 30 procent proudící síly z hurikánů, které byly v Americe, se v konečné fázi stáčí přes sever Islandu nad střední Evropu a tady následně mohou tyto síly i po několika týdnech ovlivňovat počasí. Jestli opravdu současná vichřice přímo souvisela s americkými hurikány, se nedá říct na 100 procent, ale určitá pravděpodobnost tu je,“ poznamenal Rudolf Kovařík.

VID