Na ekumenické bohoslužbě se vzpomínalo na zesnulé hospicové pacienty

V minulých dnech se v prostorách farního sálu římskokatolické církve v Chebu již podruhé konala ekumenická vzpomínková bohoslužba při příležitosti památky zesnulých. Bohoslužby se účastnili duchovní a věřící římskokatolické, evangelické, husitské a pravoslavné církve, pracovníci Hospice Sv. Jiří v Chebu, pracovníci Farní charity Cheb, rodinní příslušníci a pozůstalí zesnulých pacientů hospice. Bohoslužba byla otevřená všem lidem, kteří chtěli vzpomenout své zesnulé.

Foto: organizátoři akceekumenická bohoslužba 3

Bohoslužba, jejímž smyslem byla vzpomínka na zesnulé, poděkování a přímluvy za pečující i profesionály ve zdravotnických zařízeních, byla rozdělena do tří bloků. První oddíl tvořila četba evangelia (Lukáš 7,1-10) s děkovným slovem určeným všem pečujícím. Ve druhé části se přítomní podporovatelé hospice přimlouvali za všechny pečující, za zdravotníky ve službě i zodpovědné politiky, kteří systémově ovlivňují stav našeho zdravotnictví. Ve třetí části byli vzpomenuti jmenovitě všichni zesnulí pacienti hospice, kteří zemřeli v letošním roce, spolu se jmény zesnulých rodinných příslušníků a přátel, které příchozí psali na přichystané vzpomínkové archy. Účastníci bohoslužby postupně za pečující, lékaře i zesnulé rozsvěceli svíce jako symbolické světlo, které přináší všem naději, vřelé teplo a útěchu. Na závěr si účastníci bohoslužby jako malý dárek odnesli bílé mušle na vzpomínku a ozdobu hrobů svých blízkých.

Foto: organizátoři akceEkumenická bohoslužba 1

Ke společenskému rozměru celé bohoslužby, jako bezpečného prostoru, kde pozůstalí nezůstanou osamoceni ve svém vzpomínání a truchlení, přispělo závěrečné bohaté pohoštění, při kterém mohli pozůstalí promluvit s přítomnými duchovními a zároveň se vrátit spolu s přítomnými pracovníky hospice k posledním dnům a důležitým momentům péče o své bližní. Veliký dík patří paní Heleně Müllerové, která bohoslužbu provázela zpěvem a hrou na elektronické varhany, stejně tak i všem přítomným organizátorům, kteří přispěli k rodinné, otevřené a přátelské atmosféře v průběhu celého vzpomínkového setkání. Duchovní hospice, otec Metoděj Kout, k bohoslužbě dodává: „Bohoslužba a modlitba jsou mocný nástroj, díky kterému může člověk vzpomenout, rozloučit se, říci nevyřčené i poděkovat za život svých blízkých. Mám velikou radost pokaždé, když se společnými silami podaří vytvořit bezpečné místo spočinutí, kde se lidé mohou ohlédnout zpět ve svém životě, protože nalézt smíření, někoho propustit v pokoji, je veliká věc, která mnoha lidem chybí…“

Foto: Organizátoři akceekumenická bohoslužba 2