Chebské nádraží bude bezbariérové 

Celkem 550 milionů korun bude stát rozsáhlá oprava chebského nádraží. Přesněji řečeno se rekonstrukce dotkne nástupišť a kolejišť. Samotná oprava budovy přijde na řadu později. Stavební práce začnou už letos v listopadu a skončí v červnu roku 2019. 

OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA„Předpokládaná cena byla 550 milionů korun, ta skutečná vzejde s výběrového řízení, jehož výsledky bychom měli znát příští týden. Největší výluky si rekonstrukce vyžádá v průběhu měsíce března v příštím roce. Termíny ještě včas upřesníme a budou také záviset na postupu stavebních prací,“ sdělil mluvčí Správy železniční a dopravní cesty Marek Illiáš.

Výška hrany nástupiště bude 550 mm nad temenem kolejnice, což umožní pohodlný nástup a výstup do železničního vozu všem cestujícím.

„Nově bude stanice bezbariérová, o pohodlný přístup z podchodu na každé nástupiště zvláště se postarají výtahy. Pod rekonstruovanými kolejemi, včetně nových výhybek, bude provedena rekonstrukce železničního spodku. V rámci stavby bude provedena sanace mostu v km 454,545 – staniční podchod. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce na železničním svršku bude rekonstruováno  staniční zabezpečovací a sdělovací zařízení a také osvětlení nástupišť,“ poznamenal Marek Illiáš.

Po té, co se dokončí oprava kolejišť a nástupišť na chebském nádraží, začne se s opravou samotné staniční budovy.

„Opravu stanice Cheb plánujeme v roce 2022 nákladem zhruba 150 milionů korun. Budova projde celkovou rekonstrukcí se zateplením obvodového pláště. Po rekonstrukci bude také zcela bezbariérová,“ doplnil Marek Illiáš.

VID