Návštěvníci jsou zváni na výstavu Wiedermannův park – Zelená paměť

Jedné z nejvýznamnějších postav historie Františkových Lázní bude věnována další z výstav v místním muzeu. Návštěvníci se dozví víc o životě Gustava Wiedermanna. Vernisáž proběhne v pátek 22. září od 19 hodin ve výstavním sále. Výstava potrvá do konce roku.Wiedermannův park
Podzim 2017 bude ve františkolázeňském muzeu patřit výstavě z vlastních sbírek. Vzdor ohlášenému záměru věnovat výstavu dějinám města za první světové války, dospěli kurátoři během příprav k rozhodnutí odložit toto obsáhlé téma na následující rok a ten letošní zakončit v duchu uplynulého léta, jež bylo věnováno osobnosti františkolázeňského starosty Gustava Wiedermanna. Tím hlavní důvodem je skutečnost, že roku 2017 došlo k revitalizaci lesoparku na severovýchodním okraji města, všeobecně známého jako „Zátiší“. Park, jenž se donedávna oficiálně jmenoval Sady míru, nese od června 2017 původní název „Wiedermannův park“ a je tak opět součástí historické paměti města.
Gustav Wiedermann (*1850, †1914), jehož jméno park od roku 1914 nesl, je totiž jednou z nejvýznamnějších postav dějin Františkových Lázní. Významný architekt, radní a později starosta města byl také iniciátorem zdejšího okrašlovacího spolku, který se krom jiného zasloužil také o to, že se Františkovým Lázním dodnes přezdívá „zelená oáza klidu“.
Městské muzeum se osobnosti a dílu Gustava Wiedermanna věnuje již od letošního jara. Jeho odkazu patřila Muzejní noc v pátek 9. června i letošní historický jarmark. Staronové pojmenování a celková revitalizace Wiedermannova parku je proto skvělou příležitostí pro uspořádání navazující výstavy, která návštěvníkům muzea představí nejen osobnost Gustava Wiedermanna, ale také další zasloužilé osobnosti a významná fakta z dějin města 19. století.
Příští měsíc, ve středu 25. října, výstavu doplní ještě přednáška muzejního historika Štěpána Karla Odstrčila, která bude věnovaná historii zmíněného františkolázeňského okrašlovacího spolku.