Seeberg má nové vstupní prostory a infocentrum

V minulých dnech byly na Seebergu otevřeny nové vstupní prostory a vzniklo zde také nové infocentrum. Návštěvníci se díky tomu dozvědí informace a tipy pro výlety do oblasti historického Vogtlandu. Práce za téměř dva miliony korun byly z 90% financovány z projektu „Kulturní cesta fojtů“ a z 10% z rozpočtu města Františkovy Lázně.

Více fotografií zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/3714231A IMG_2932

„Kromě nových vstupních prostor a infocentra Cesty fojtů, vznikla také nová přednášková místnost, která by měla sloužit například pro pořádání konferencí, výstav a výtvarných dílen,“ informoval Jan Kuchař, starosta Františkových Lázní. Rekonstrukce se dočkalo také sociální zařízení ve vstupní hale.

Na české straně jsou práce z projektu hotové, v Německu se na projektu na hradě Mylau stále pracuje.

Seeberg, ministeriální hrad z dob štaufských císařů, je jednou z hmatatelných připomínek dějinných specifik historického Chebska. Hrad, jenž byl kdysi součástí zdejší štaufské zeměsprávy, je dnes vyhledávaným turistickým cílem a pro svou výhodnou polohu se nabízí také jako první zastávka pro výlety do sousedního Vogtlandu, s nímž jej krom společné historie spojuje nyní také přeshraniční projekt

Více fotografií zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/3714231A IMG_2942

Kulturní cesta fojtů

Tento projekt zaměřený na podporu cestovního ruchu v česko-saském příhraničí si klade za účel provázat a společně propagovat památky a významná místa historického Fojtska (něm. Vogtland), k němuž kdysi náležel i téměř celý ašský výběžek a lze k němu tudíž přičíst i hrad Seeberg ležící na samé hranici středověkého Chebska a Vogtlandu. 13. září 2016 schválil Monitorovací výbor Programu spolupráce „Česká republika-Svobodný stát Sasko 2014 – 2020“ finanční podporu projektu z prostředků EU ve výši 1,76 milionů eur. V průběhu příštích tří let tak bude jedenáct partnerů projektu z Čech, Durynska a Saska, včetně Města Františkovy Lázně, turisticky zhodnocovat a zviditelňovat kulturně-historické památky někdejších fojtských panství. Výstupem projektu bude v prvé řadě kulturní průvodce touto oblastí v podobě obsáhlé vícejazyčné publikace, dále síť informačních tabulí o historických místech a objektech, informační letáky, webové stránky, společná kulturně-vzdělávací nabídka a dílčí výstupy jednotlivých projektových partnerů. Součástí projektu je též řada doplňkových aktivit, jako setkávání pracovníků a přátel muzeí a historických míst, výstavy, přednášky na podporu kulturní turistiky a příprava programů pro školy.

Více informací o projektu naleznete na postupně rozšiřovaném webu  www.kulturweg-der-voegte.eu